: 730195 : ร่มเกล้า

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2553

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2553

อาคารเรียน
ลำดับที่ 7
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2553

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2553

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2553

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 0

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 1
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2554

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2549

ส้วม
ลำดับที่ 3
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 4
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2554

ส้วม
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2559

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2533

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2540

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2554

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2537

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2540