: 730199 : บ้านฝั่งแดง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2550

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2550

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
สร้าง พ.ศ. 2560

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
สปช.303/28
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช. 605/45
สร้าง พ.ศ. 2558

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2551

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2561