: 730203 : พระราชทานบ้านหนองหมู

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2528

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2539

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2533

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2542

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555