: 730205 : ชุมชนบ้านหนองบัว

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2509

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2511

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2510

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2522

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2538

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2525

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2525

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2545

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2546

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2545

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2546

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2550

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556