: 730211 : บ้านย้อมพัฒนา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ล/57-ก
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2559

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2545

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2544

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555