: 730216 : สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
สปช.303/28
สร้าง พ.ศ. 2532

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2538

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2533

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2544

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2539

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2541

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2543

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2543

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 5
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 6
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2541

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2536

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2545

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2553