: 730217 : บ้านสองคอน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
312
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2534

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2547

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2537

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2547

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2548

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554