: 730218 : หนองผือดอนม่วง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2546

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2548

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 5
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 6
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2540