: 730219 : บ้านหว้านน้อย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
พิเศษ 2 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
พิเศษ 1 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2549

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2524

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2545

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2530

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2526

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2530

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2552

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556