: 730222 : บ้านขามป้อม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2525

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2528

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2548

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2550