: 730223 : บ้านชะโนด 1

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2543

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
312
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2525

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2554

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2545

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2533

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2559