: 730224 : บ้านทรายทอง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
อาคารอนุบาล
สร้าง พ.ศ. 2556

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2549

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2546

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2560

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2552

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555