: 730226 : ชุมชนบ้านบางทรายน้อย

สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน

อาคารเรียน ลำดับที่ 1
แบบ : ป.1ฉ
สร้าง : พ.ศ. 2513
สภาพปัจจุบัน :
ทรุดโทรม
อาคารเรียน ลำดับที่ 2
แบบ : ป.1ฉ
สร้าง : พ.ศ. 2518
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
อาคารเรียน ลำดับที่ 3
แบบ : 017
สร้าง : พ.ศ. 2523
สภาพปัจจุบัน :
ทรุดโทรม
อาคารเรียน ลำดับที่ 4
แบบ : สปช.102/26
สร้าง : พ.ศ. 2540
สภาพปัจจุบัน :
ทรุดโทรม
อาคารเรียน ลำดับที่ 5
แบบ : สปช.105/26
สร้าง : พ.ศ. 2540
สภาพปัจจุบัน : ดี
บ้านพักครู ลำดับที่ 6
แบบ : สปช.301/26
สร้าง : พ.ศ. 2520
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
สนามเด็กเล่น ลำดับที่ 7
แบบ : สนามเด็กเล่น
สร้าง : พ.ศ. 2546
สภาพปัจจุบัน : พอใช้
ถังเก็บน้ำ ลำดับที่ 8
แบบ : ฝ.33
สร้าง : พ.ศ. 2534
สภาพปัจจุบัน : พอใช้