: 730226 : ชุมชนบ้านบางทรายน้อย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
017
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2540

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2520

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2546

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534