: 730227 : ชุมชนเมืองหนองสูง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 0

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 0

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
017
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.2/28
สร้าง พ.ศ. 2545

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 0

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 0

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2533

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 0

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 0

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2553