: 730231 : บ้านบุ่ง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2535

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2555

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2555

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2557

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2553