: 730232 : บ้านวังไฮ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2551

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2544

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2546

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2550

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2532

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2553