: 730235 : บ้านงิ้ว

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2539

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2535