: 730238 : บ้านโคกกลาง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2548

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2545