: 730240 : บ้านโคกหินกอง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2522

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2547

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 2
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2555

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2526

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2525

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2535