: 730241 : บ้านเป้าป่าแสด

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2512

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2561

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2547

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2532