: 730243 : บ้านแวง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2528

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 0

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2555

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2544

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2529

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2548