: 520031 : บ้านหนองหญ้าไซ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2547

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2563

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2547

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2563

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2561

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2547

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2547

รั้ว
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2557

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555