: 520204 : ชุมชนบ้านนาบอน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
017
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2533

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2533

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2561

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2542

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2530

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2553

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2530

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2536

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2540