: 520210 : ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2552

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2561

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2544

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2553

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2553

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2529

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2535

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2547

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2538

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2537

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2542