: 520218 : บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2552

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2557

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2540

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2539

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2539

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2563

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2518

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2549