: 520232 : บ้านหาดทรายขาวผามุม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2542

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2556

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2557

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2530

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2539

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2525

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2555

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554