: 520248 : บ้านหนองบง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช. 605/45
สร้าง พ.ศ. 2546

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2549

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2557

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2554