: 520255 : บ้านห้วยเดื่อ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2555

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2549

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2557

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2556

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2547

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามฟุตซอล
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2550