: 520380 : บ้านนาดอกคำ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 7
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2556

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 2
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 2
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 3
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 3
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2543

ส้วม
ลำดับที่ 5
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2561

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2554

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2549

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2526

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามฟุตซอล
สร้าง พ.ศ. 2561

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2562

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 252533

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2535