รออนุมัติ : เขต : 7     โรงเรียน : 142    ไม่ระบุโรงเรียน : 25
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 30,223 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 21,729 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 71.90

ข่าวประชาสัมพันธ์

Copyright © 2017 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 531 | เมื่อวานนี้ : 501 | กำลังใช้งาน : 40 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com