ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

100700 :  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 720051 10012016 เศรษฐเสถียร
ยังไม่ยืนยัน
2 720111 10012029 พิบูลประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
3 720118 10012033 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
ยังไม่ยืนยัน
4 230156 12012011 ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
ยังไม่ยืนยัน
5 230159 12023001 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ยังไม่ยืนยัน
6 490399 16012009 ลพบุรีปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
7 490413 16013001 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
ยังไม่ยืนยัน
8 490420 16022013 ราชประชานุเคราะห์ 33
ยังไม่ยืนยัน
9 090210 18012003 ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท
ยังไม่ยืนยัน
10 090223 18013001 ศึกษาพิเศษชัยนาท
ยังไม่ยืนยัน
11 080315 20012008 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
ยังไม่ยืนยัน
12 470226 21012002 ระยองปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
13 060253 22022013 ศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี
ยังไม่ยืนยัน
14 150135 23012015 ศึกษาสงเคราะห์ตราด
ยังไม่ยืนยัน
15 070341 24012019 ศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา
ยังไม่ยืนยัน
16 290271 25012007 ศึกษาพิเศษปราจีนบุรี
ยังไม่ยืนยัน
17 201367 30012013 นครราชสีมาปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
18 260870 31032008 ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
ยังไม่ยืนยัน
19 650798 32033001 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ยังไม่ยืนยัน
20 530894 33012010 ราชประชานุเคราะห์ 29
ยังไม่ยืนยัน
21 711105 34012017 อุบลปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
22 711104 34012018 ราชประชานุเคราะห์ 32
ยังไม่ยืนยัน
23 430410 35012010 ราชประชานุเคราะห์ 28
ยังไม่ยืนยัน
24 100768 36012012 ศึกษาพิเศษชัยภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
25 750271 37012014 ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
26 051105 40012017 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
27 051106 40012018 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
28 051150 40022020 ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
29 680838 41013001 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ยังไม่ยืนยัน
30 520482 42022001 ศึกษาสงเคราะห์เลย
ยังไม่ยืนยัน
31 660520 43022007 ราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย
ยังไม่ยืนยัน
32 450824 45012011 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ยังไม่ยืนยัน
33 450823 45013001 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ยังไม่ยืนยัน
34 030614 46023001 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
35 540643 47022011 ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ยังไม่ยืนยัน
36 730258 49013001 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
ยังไม่ยืนยัน
37 130988 50012006 โสตศึกษาอนุสารสุนทร
ยังไม่ยืนยัน
38 130989 50012007 สอนคนตาบอดภาคเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
39 130990 50012008 กาวิละอนุกูล
ยังไม่ยืนยัน
40 131003 50022006 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ยังไม่ยืนยัน
41 131025 50022010 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ยังไม่ยืนยัน
42 130996 50032003 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
ยังไม่ยืนยัน
43 131007 50032006 ราชประชานุเคราะห์ 30
ยังไม่ยืนยัน
44 130993 50052003 ราชประชานุเคราะห์ 31
ยังไม่ยืนยัน
45 510308 51012002 ราชประชานุเคราะห์ 26
ยังไม่ยืนยัน
46 500521 52012005 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี
ยังไม่ยืนยัน
47 390307 54012007 แพร่ปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
48 390309 54012009 ราชประชานุเคราะห์ 25
ยังไม่ยืนยัน
49 250445 55012013 ราชประชานุเคราะห์ 56
ยังไม่ยืนยัน
50 250456 55012019 น่านปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
51 320296 56022003 ราชประชานุเคราะห์ 24
ยังไม่ยืนยัน
52 120702 57013001 เชียงรายปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
53 120718 57032002 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
ยังไม่ยืนยัน
54 420348 58012002 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
ยังไม่ยืนยัน
55 420351 58012005 ราชประชานุเคราะห์ 22
ยังไม่ยืนยัน
56 420359 58012007 ราชประชานุเคราะห์ 34
ยังไม่ยืนยัน
57 420354 58022005 ราชประชานุเคราะห์ 21
ยังไม่ยืนยัน
58 220627 60012009 นครสวรรค์ปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
59 160243 63012006 โสตศึกษาจังหวัดตาก
ยังไม่ยืนยัน
60 160242 63012007 ศึกษาสงเคราะห์ตาก
ยังไม่ยืนยัน
61 360469 65013001 พิษณุโลกปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
62 360478 65032009 ราชประชานุเคราะห์ 23
ยังไม่ยืนยัน
63 350378 66012006 พิจิตรปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
64 380586 67012008 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
65 380587 67012009 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
66 020451 71012012 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ยังไม่ยืนยัน
67 020474 71022010 ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
ยังไม่ยืนยัน
68 020454 71032007 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ยังไม่ยืนยัน
69 630452 72013001 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
70 180275 73022007 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
ยังไม่ยืนยัน
71 180289 73022018 ฟ้าใสวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
72 370260 76022005 ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
ยังไม่ยืนยัน
73 370261 76023001 เพชรบุรีปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
74 280249 77012009 โสตศึกษาเทพรัตน์
ยังไม่ยืนยัน
75 210809 80022011 ราชประชานุเคราะห์ 19
ยังไม่ยืนยัน
76 210811 80022012 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
77 210810 80023001 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยังไม่ยืนยัน
78 210854 80023002 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยังไม่ยืนยัน
79 010240 81012014 ราชประชานุเคราะห์ 37
ยังไม่ยืนยัน
80 330107 82010102 ราชประชานุเคราะห์ 35
ยังไม่ยืนยัน
81 330187 82013001 โสตศึกษาจังหวัดพังงา
ยังไม่ยืนยัน
82 400029 83010022 ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
ยังไม่ยืนยัน
83 400065 83012008 ภูเก็ตปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
84 640545 84012008 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยังไม่ยืนยัน
85 640544 84012009 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
ยังไม่ยืนยัน
86 460095 85012003 ราชประชานุเคราะห์ 38
ยังไม่ยืนยัน
87 110292 86012009 ราชประชานุเคราะห์ 20
ยังไม่ยืนยัน
88 110296 86013001 ชุมพรปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
89 550489 90012007 สงขลาพัฒนาปัญญา
ยังไม่ยืนยัน
90 550521 90022011 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา
ยังไม่ยืนยัน
91 550529 90030197 ราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
ยังไม่ยืนยัน
92 560179 91013001 ราชประชานุเคราะห์ 42
ยังไม่ยืนยัน
93 340266 93012007 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
ยังไม่ยืนยัน
94 300346 94013001 ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
ยังไม่ยืนยัน
95 440227 95013001 ราชประชานุเคราะห์ 41
ยังไม่ยืนยัน
96 240360 96022003 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
ยังไม่ยืนยัน
97 240367 96033001 ราชประชานุเคราะห์ 39
ยังไม่ยืนยัน