ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101702 :  สพม.เขต 2(กทม.)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 720055 10012003 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2 720056 10012006 พุทธจักรวิทยา
ยืนยันแล้ว
3 720065 10012021 พระโขนงพิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
4 720066 10012022 วชิรธรรมสาธิต
ยืนยันแล้ว
5 720072 10012023 นนทรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
6 720073 10012024 เจ้าพระยาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
7 720109 10012027 สุรศักดิ์มนตรี
ยืนยันแล้ว
8 720110 10012028 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
9 720115 10012030 วัดสุทธิวราราม
ยืนยันแล้ว
10 720117 10012031 ยานนาเวศวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
11 720116 10012032 สตรีศรีสุริโยทัย
ยืนยันแล้ว
12 720125 10012037 ปทุมคงคา
ยืนยันแล้ว
13 720126 10012038 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
ยืนยันแล้ว
14 720140 10012042 มัธยมวัดธาตุทอง
ยืนยันแล้ว
15 720152 10012043 สิริรัตนาธร
ยืนยันแล้ว
16 720057 10022001 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
ยืนยันแล้ว
17 720058 10022002 บางกะปิ
ยืนยันแล้ว
18 720067 10022003 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ยืนยันแล้ว
19 720052 10022004 มัธยมวัดหนองจอก
ยืนยันแล้ว
20 720060 10022005 เทพลีลา
ยืนยันแล้ว
21 720068 10022006 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ยืนยันแล้ว
22 720054 10022007 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
ยืนยันแล้ว
23 720114 10022008 มัธยมวัดบึงทองหลาง
ยืนยันแล้ว
24 720069 10022009 พรตพิทยพยัต
ยืนยันแล้ว
25 720070 10022010 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
26 720071 10022011 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
ยืนยันแล้ว
27 720083 10022012 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ
ยืนยันแล้ว
28 720084 10022013 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ยืนยันแล้ว
29 720112 10022014 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ยืนยันแล้ว
30 720113 10022015 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ยืนยันแล้ว
31 720061 10022016 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
32 720122 10022017 หอวัง
ยืนยันแล้ว
33 720123 10022018 สารวิทยา
ยืนยันแล้ว
34 720124 10022019 ราชดำริ
ยืนยันแล้ว
35 720127 10022020 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ยืนยันแล้ว
36 720131 10022021 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ยืนยันแล้ว
37 720132 10022022 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
38 720133 10022023 ดอนเมืองจาตุรจินดา
ยืนยันแล้ว
39 720137 10022024 ลาดปลาเค้าพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
40 720138 10022025 สตรีวิทยา ๒
ยืนยันแล้ว
41 720143 10022026 ราชวินิตบางเขน
ยืนยันแล้ว
42 720144 10022027 ฤทธิยะวรรณาลัย
ยืนยันแล้ว
43 720160 10022028 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒
ยืนยันแล้ว
44 720145 10022029 ศรีพฤฒา
ยืนยันแล้ว
45 720146 10022030 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ยืนยันแล้ว
46 720147 10022031 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ยืนยันแล้ว
47 720148 10022032 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ยืนยันแล้ว
48 720149 10022033 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ยืนยันแล้ว
49 720150 10022034 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ยืนยันแล้ว
50 720151 10022035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
ยืนยันแล้ว
51 720053 10022039 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
ยืนยันแล้ว
52 720162 10022041 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
ยืนยันแล้ว