ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101702 :  สพม.เขต 2(กทม.)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 720055 10012003 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
2 720056 10012006 พุทธจักรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
3 720065 10012021 พระโขนงพิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
4 720066 10012022 วชิรธรรมสาธิต
ยังไม่ยืนยัน
5 720072 10012023 นนทรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6 720073 10012024 เจ้าพระยาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7 720109 10012027 สุรศักดิ์มนตรี
ยังไม่ยืนยัน
8 720110 10012028 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9 720115 10012030 วัดสุทธิวราราม
ยังไม่ยืนยัน
10 720117 10012031 ยานนาเวศวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11 720116 10012032 สตรีศรีสุริโยทัย
ยังไม่ยืนยัน
12 720125 10012037 ปทุมคงคา
ยังไม่ยืนยัน
13 720126 10012038 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
ยังไม่ยืนยัน
14 720140 10012042 มัธยมวัดธาตุทอง
ยังไม่ยืนยัน
15 720152 10012043 สิริรัตนาธร
ยังไม่ยืนยัน
16 720057 10022001 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
ยังไม่ยืนยัน
17 720058 10022002 บางกะปิ
ยังไม่ยืนยัน
18 720067 10022003 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ยังไม่ยืนยัน
19 720052 10022004 มัธยมวัดหนองจอก
ยังไม่ยืนยัน
20 720060 10022005 เทพลีลา
ยังไม่ยืนยัน
21 720068 10022006 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ยังไม่ยืนยัน
22 720054 10022007 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
ยังไม่ยืนยัน
23 720114 10022008 มัธยมวัดบึงทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
24 720069 10022009 พรตพิทยพยัต
ยังไม่ยืนยัน
25 720070 10022010 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
26 720071 10022011 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
ยังไม่ยืนยัน
27 720083 10022012 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ
ยังไม่ยืนยัน
28 720084 10022013 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ยังไม่ยืนยัน
29 720112 10022014 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ยืนยัน
30 720113 10022015 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ยังไม่ยืนยัน
31 720061 10022016 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
32 720122 10022017 หอวัง
ยังไม่ยืนยัน
33 720123 10022018 สารวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
34 720124 10022019 ราชดำริ
ยังไม่ยืนยัน
35 720127 10022020 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ยังไม่ยืนยัน
36 720131 10022021 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
37 720132 10022022 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
38 720133 10022023 ดอนเมืองจาตุรจินดา
ยังไม่ยืนยัน
39 720137 10022024 ลาดปลาเค้าพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
40 720138 10022025 สตรีวิทยา ๒
ยังไม่ยืนยัน
41 720143 10022026 ราชวินิตบางเขน
ยังไม่ยืนยัน
42 720144 10022027 ฤทธิยะวรรณาลัย
ยังไม่ยืนยัน
43 720160 10022028 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒
ยังไม่ยืนยัน
44 720145 10022029 ศรีพฤฒา
ยังไม่ยืนยัน
45 720146 10022030 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
46 720147 10022031 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
47 720148 10022032 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ยังไม่ยืนยัน
48 720149 10022033 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ยังไม่ยืนยัน
49 720150 10022034 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ยังไม่ยืนยัน
50 720151 10022035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
ยังไม่ยืนยัน
51 720053 10022039 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
ยังไม่ยืนยัน
52 720162 10022041 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
ยังไม่ยืนยัน