ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101704 :  สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 270177 13012001 ปทุมวิไล
ยังไม่ยืนยัน
2 270178 13012002 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
ยังไม่ยืนยัน
3 270179 13012003 ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
4 270180 13012004 หอวัง ปทุมธานี
ยังไม่ยืนยัน
5 270182 13012005 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยังไม่ยืนยัน
6 270183 13012006 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ยังไม่ยืนยัน
7 270181 13012007 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
8 270188 13012008 บัวแก้วเกษร
ยังไม่ยืนยัน
9 270189 13012009 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
10 270190 13012010 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
11 270191 13012011 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ยังไม่ยืนยัน
12 270198 13012013 ชัยสิทธาวาส
ยังไม่ยืนยัน
13 270199 13012014 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
ยังไม่ยืนยัน
14 270200 13012015 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ยังไม่ยืนยัน
15 270185 13022001 ธัญรัตน์
ยังไม่ยืนยัน
16 270186 13022002 สายปัญญารังสิต
ยังไม่ยืนยัน
17 270184 13022003 ธัญบุรี
ยังไม่ยืนยัน
18 270187 13022004 หนองเสือวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19 270192 13022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
ยังไม่ยืนยัน
20 270193 13022006 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
ยังไม่ยืนยัน
21 270194 13022007 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
ยังไม่ยืนยัน
22 270195 13022008 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ยืนยัน
23 600314 19012001 สุธีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24 600312 19012002 ดอนพุดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25 600301 19012003 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
ยังไม่ยืนยัน
26 600300 19012004 สระบุรีวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
27 600313 19012005 หนองโดนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
28 600315 19012006 พระพุทธบาท
ยังไม่ยืนยัน
29 600311 19012007 บ้านหมอ
ยังไม่ยืนยัน
30 600310 19012008 หนองแซงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
31 600316 19012009 เสาไห้
ยังไม่ยืนยัน
32 600317 19012010 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33 600321 19012011 เทพศิรินทร์ พุแค
ยังไม่ยืนยัน
34 600303 19022001 แก่งคอย
ยังไม่ยืนยัน
35 600306 19022002 หนองแค
ยังไม่ยืนยัน
36 600309 19022003 ประเทียบวิทยาทาน
ยังไม่ยืนยัน
37 600304 19022004 สองคอนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38 600307 19022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
ยังไม่ยืนยัน
39 600305 19022006 บ้านท่ามะปรางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
40 600308 19022007 หินกองวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
41 600318 19022008 มวกเหล็กวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
42 600319 19022009 ซับน้อยเหนือวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
43 600320 19022010 วังม่วงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน