ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101704 :  สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 270177 13012001 ปทุมวิไล
ยืนยันแล้ว
2 270178 13012002 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
3 270179 13012003 ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง
ยืนยันแล้ว
4 270180 13012004 หอวัง ปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
5 270182 13012005 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยืนยันแล้ว
6 270183 13012006 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ยืนยันแล้ว
7 270181 13012007 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
8 270188 13012008 บัวแก้วเกษร
ยืนยันแล้ว
9 270189 13012009 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา
ยืนยันแล้ว
10 270190 13012010 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
11 270191 13012011 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
12 270198 13012013 ชัยสิทธาวาส
ยืนยันแล้ว
13 270199 13012014 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
14 270200 13012015 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ยืนยันแล้ว
15 270185 13022001 ธัญรัตน์
ยืนยันแล้ว
16 270186 13022002 สายปัญญารังสิต
ยืนยันแล้ว
17 270184 13022003 ธัญบุรี
ยืนยันแล้ว
18 270187 13022004 หนองเสือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
19 270192 13022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
20 270193 13022006 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
21 270194 13022007 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
22 270195 13022008 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
ยืนยันแล้ว
23 600314 19012001 สุธีวิทยา
ยืนยันแล้ว
24 600312 19012002 ดอนพุดวิทยา
ยืนยันแล้ว
25 600301 19012003 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
ยืนยันแล้ว
26 600300 19012004 สระบุรีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
27 600313 19012005 หนองโดนวิทยา
ยืนยันแล้ว
28 600315 19012006 พระพุทธบาท
ยืนยันแล้ว
29 600311 19012007 บ้านหมอ
ยืนยันแล้ว
30 600310 19012008 หนองแซงวิทยา
ยืนยันแล้ว
31 600316 19012009 เสาไห้
ยังไม่ยืนยัน
32 600317 19012010 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
ยืนยันแล้ว
33 600321 19012011 เทพศิรินทร์ พุแค
ยืนยันแล้ว
34 600303 19022001 แก่งคอย
ยืนยันแล้ว
35 600306 19022002 หนองแค
ยืนยันแล้ว
36 600309 19022003 ประเทียบวิทยาทาน
ยืนยันแล้ว
37 600304 19022004 สองคอนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
38 600307 19022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
ยืนยันแล้ว
39 600305 19022006 บ้านท่ามะปรางวิทยา
ยืนยันแล้ว
40 600308 19022007 หินกองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
41 600318 19022008 มวกเหล็กวิทยา
ยืนยันแล้ว
42 600319 19022009 ซับน้อยเหนือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
43 600320 19022010 วังม่วงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว