ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101706 :  สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 570149 11012001 สมุทรปราการ
ยืนยันแล้ว
2 570150 11012002 สตรีสมุทรปราการ
ยืนยันแล้ว
3 570151 11012003 มัธยมวัดด่านสำโรง
ยืนยันแล้ว
4 570152 11012004 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ยืนยันแล้ว
5 570153 11012005 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
6 570154 11012006 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
ยืนยันแล้ว
7 570171 11012007 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
8 570163 11012008 วัดทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
9 570165 11012009 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
10 570166 11012010 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
ยืนยันแล้ว
11 570164 11012011 วิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ
ยืนยันแล้ว
12 570167 11012012 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
13 570168 11012013 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
ยืนยันแล้ว
14 570169 11012014 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
15 570172 11012015 ปทุมคงคาสมุทรปราการ
ยืนยันแล้ว
16 570073 11020060 ราชวินิตสุวรรณภูมิ
ยืนยันแล้ว
17 570155 11022001 บางบ่อวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
18 570156 11022002 เปร็งวิสุทธาธิบดี
ยืนยันแล้ว
19 570157 11022003 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
20 570158 11022004 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ
ยืนยันแล้ว
21 570159 11022005 บางพลีราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
22 570160 11022006 พูลเจริญวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
23 570161 11022007 ราชวินิตบางแก้ว
ยืนยันแล้ว
24 570162 11022008 บางแก้วประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
25 570170 11022009 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
ยืนยันแล้ว
26 070320 24012001 เบญจมราชรังสฤษฎิ์
ยืนยันแล้ว
27 070321 24012002 ดัดดรุณี
ยืนยันแล้ว
28 070322 24012003 วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ยืนยันแล้ว
29 070323 24012004 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
ยืนยันแล้ว
30 070324 24012005 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ยืนยันแล้ว
31 070326 24012007 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
ยืนยันแล้ว
32 070327 24012008 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
ยืนยันแล้ว
33 070328 24012009 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
ยืนยันแล้ว
34 070331 24012010 บางน้ำเปรี้ยววิทยา
ยืนยันแล้ว
35 070332 24012011 ดอนฉิมพลีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
36 070333 24012012 หมอนทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
37 070334 24012013 ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
38 070336 24012014 การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง
ยืนยันแล้ว
39 070337 24012015 บางปะกง "บวรวิทยายน"
ยืนยันแล้ว
40 070338 24012016 พุทธิรังสีพิบูล
ยืนยันแล้ว
41 070340 24012017 วิทยาราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
42 070339 24012018 ผาณิตวิทยา
ยืนยันแล้ว
43 070329 24022001 วัดเปี่ยมนิโครธาราม
ยืนยันแล้ว
44 070330 24022002 บางคล้าพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
45 070343 24022003 หนองแหนวิทยา
ยืนยันแล้ว
46 070344 24022004 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ยืนยันแล้ว
47 070342 24022005 พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ยืนยันแล้ว
48 070345 24022006 ราชสาส์นวิทยา
ยืนยันแล้ว
49 070346 24022007 สนามชัยเขต
ยืนยันแล้ว
50 070348 24022009 ไผ่แก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
51 070349 24022010 หนองไม้แก่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
52 070350 24022011 แปลงยาวพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
53 070351 24022012 มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
ยืนยันแล้ว
54 070352 24022013 ก้อนแก้วพิทยาคม
ยืนยันแล้ว