ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101706 :  สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 570149 11012001 สมุทรปราการ
ยังไม่ยืนยัน
2 570150 11012002 สตรีสมุทรปราการ
ยังไม่ยืนยัน
3 570151 11012003 มัธยมวัดด่านสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
4 570152 11012004 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ยังไม่ยืนยัน
5 570153 11012005 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6 570154 11012006 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
ยังไม่ยืนยัน
7 570171 11012007 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
8 570163 11012008 วัดทรงธรรม
ยังไม่ยืนยัน
9 570165 11012009 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
10 570166 11012010 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
ยังไม่ยืนยัน
11 570164 11012011 วิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ
ยังไม่ยืนยัน
12 570167 11012012 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
13 570168 11012013 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
ยังไม่ยืนยัน
14 570169 11012014 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
15 570172 11012015 ปทุมคงคาสมุทรปราการ
ยังไม่ยืนยัน
16 570073 11020060 ราชวินิตสุวรรณภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
17 570155 11022001 บางบ่อวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
18 570156 11022002 เปร็งวิสุทธาธิบดี
ยังไม่ยืนยัน
19 570157 11022003 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
20 570158 11022004 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ
ยังไม่ยืนยัน
21 570159 11022005 บางพลีราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
22 570160 11022006 พูลเจริญวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
23 570161 11022007 ราชวินิตบางแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
24 570162 11022008 บางแก้วประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
25 570170 11022009 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
ยังไม่ยืนยัน
26 070320 24012001 เบญจมราชรังสฤษฎิ์
ยังไม่ยืนยัน
27 070321 24012002 ดัดดรุณี
ยังไม่ยืนยัน
28 070322 24012003 วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ยังไม่ยืนยัน
29 070323 24012004 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30 070324 24012005 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ยังไม่ยืนยัน
31 070326 24012007 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
ยังไม่ยืนยัน
32 070327 24012008 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
ยังไม่ยืนยัน
33 070328 24012009 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
ยังไม่ยืนยัน
34 070331 24012010 บางน้ำเปรี้ยววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
35 070332 24012011 ดอนฉิมพลีพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
36 070333 24012012 หมอนทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37 070334 24012013 ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
38 070336 24012014 การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง
ยังไม่ยืนยัน
39 070337 24012015 บางปะกง "บวรวิทยายน"
ยังไม่ยืนยัน
40 070338 24012016 พุทธิรังสีพิบูล
ยังไม่ยืนยัน
41 070340 24012017 วิทยาราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
42 070339 24012018 ผาณิตวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43 070329 24022001 วัดเปี่ยมนิโครธาราม
ยังไม่ยืนยัน
44 070330 24022002 บางคล้าพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
45 070343 24022003 หนองแหนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
46 070344 24022004 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ยังไม่ยืนยัน
47 070342 24022005 พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
48 070345 24022006 ราชสาส์นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 070346 24022007 สนามชัยเขต
ยังไม่ยืนยัน
50 070348 24022009 ไผ่แก้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
51 070349 24022010 หนองไม้แก่นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
52 070350 24022011 แปลงยาวพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
53 070351 24022012 มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
ยังไม่ยืนยัน
54 070352 24022013 ก้อนแก้วพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน