ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101707 :  สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 290265 25012001 ปราจิณราษฎรอำรุง
ยืนยันแล้ว
2 290266 25012002 ปราจีนกัลยาณี
ยืนยันแล้ว
3 290267 25012003 ปราจิณราษฎรอำรุง๒
ยืนยันแล้ว
4 290269 25012005 ไทยรัฐวิทยา ๗
ยืนยันแล้ว
5 290272 25012008 กบินทร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
6 290273 25012009 ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
7 290274 25012010 กบินทร์บุรี
ยืนยันแล้ว
8 290275 25012011 วังตะเคียนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
9 290276 25012012 วังดาลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
10 290279 25012015 มณีเสวตรอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
11 290280 25012016 ร่มเกล้า ปราจีนบุรี
ยืนยันแล้ว
12 290282 25012018 ชิตใจชื่น
ยืนยันแล้ว
13 290284 25012020 กระทุ่มแพ้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
14 290285 25012021 ประจันตราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
15 290286 25012022 สุวรรณวิทยา
ยืนยันแล้ว
16 290287 25012023 วัดพรหมประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
17 290288 25012024 ศรีมหาโพธิ
ยืนยันแล้ว
18 290289 25012025 กรอกสมบูรณ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
19 290290 25012026 ศรีมโหสถ
ยืนยันแล้ว
20 170151 26012001 เมืองนครนายก
ยืนยันแล้ว
21 170152 26012002 นครนายกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
22 170153 26012003 นวมราชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
23 170154 26012004 ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
ยืนยันแล้ว
24 170155 26012005 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
25 170156 26012006 ปากพลีวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
26 170157 26012007 บ้านนา นายกพิทยากร
ยืนยันแล้ว
27 170158 26012008 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา
ยืนยันแล้ว
28 170159 26012009 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
29 170160 26012010 องครักษ์
ยืนยันแล้ว
30 170161 26012011 ภัทรพิทยาจารย์
ยืนยันแล้ว
31 740298 27012001 คลองหาดพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
32 740303 27012002 วังน้ำเย็นวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
33 740294 27012003 สระแก้ว
ยืนยันแล้ว
34 740304 27012005 วังหลังวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
35 740296 27012007 ท่าเกษมพิทยา
ยืนยันแล้ว
36 740313 27012011 วังสมบูรณ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
37 740314 27012012 วังไพรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
38 740308 27022002 อรัญประเทศ
ยืนยันแล้ว
39 740301 27022003 ทัพราชวิทยา
ยืนยันแล้ว
40 740309 27022005 คลองน้ำใสวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
41 740307 27022006 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
42 740302 27022007 ซับม่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
43 740300 27022008 ตาพระยา
ยืนยันแล้ว
44 740312 27022009 ทัพพระยาพิทยา
ยืนยันแล้ว