ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101707 :  สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 290265 25012001 ปราจิณราษฎรอำรุง
ยังไม่ยืนยัน
2 290266 25012002 ปราจีนกัลยาณี
ยังไม่ยืนยัน
3 290267 25012003 ปราจิณราษฎรอำรุง๒
ยังไม่ยืนยัน
4 290269 25012005 ไทยรัฐวิทยา ๗
ยังไม่ยืนยัน
5 290272 25012008 กบินทร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6 290273 25012009 ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
7 290274 25012010 กบินทร์บุรี
ยังไม่ยืนยัน
8 290275 25012011 วังตะเคียนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9 290276 25012012 วังดาลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
10 290279 25012015 มณีเสวตรอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
11 290280 25012016 ร่มเกล้า ปราจีนบุรี
ยังไม่ยืนยัน
12 290282 25012018 ชิตใจชื่น
ยังไม่ยืนยัน
13 290284 25012020 กระทุ่มแพ้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
14 290285 25012021 ประจันตราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
15 290286 25012022 สุวรรณวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16 290287 25012023 วัดพรหมประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
17 290288 25012024 ศรีมหาโพธิ
ยังไม่ยืนยัน
18 290289 25012025 กรอกสมบูรณ์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19 290290 25012026 ศรีมโหสถ
ยังไม่ยืนยัน
20 170151 26012001 เมืองนครนายก
ยังไม่ยืนยัน
21 170152 26012002 นครนายกวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
22 170153 26012003 นวมราชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
23 170154 26012004 ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
ยังไม่ยืนยัน
24 170155 26012005 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
25 170156 26012006 ปากพลีวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
26 170157 26012007 บ้านนา นายกพิทยากร
ยังไม่ยืนยัน
27 170158 26012008 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
28 170159 26012009 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
29 170160 26012010 องครักษ์
ยังไม่ยืนยัน
30 170161 26012011 ภัทรพิทยาจารย์
ยังไม่ยืนยัน
31 740298 27012001 คลองหาดพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32 740303 27012002 วังน้ำเย็นวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
33 740294 27012003 สระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
34 740304 27012005 วังหลังวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35 740296 27012007 ท่าเกษมพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
36 740313 27012011 วังสมบูรณ์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
37 740314 27012012 วังไพรวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38 740308 27022002 อรัญประเทศ
ยังไม่ยืนยัน
39 740301 27022003 ทัพราชวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
40 740309 27022005 คลองน้ำใสวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
41 740307 27022006 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
42 740302 27022007 ซับม่วงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43 740300 27022008 ตาพระยา
ยังไม่ยืนยัน
44 740312 27022009 ทัพพระยาพิทยา
ยังไม่ยืนยัน