ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101709 :  สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 630450 72012001 ตลิ่งชันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
2 630447 72012002 กรรณสูตศึกษาลัย
ยังไม่ยืนยัน
3 630448 72012003 สงวนหญิง
ยังไม่ยืนยัน
4 630460 72012004 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2
ยังไม่ยืนยัน
5 630463 72012005 สรวงสุทธาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6 630464 72012006 วังหว้าราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
7 630451 72012007 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ยังไม่ยืนยัน
8 630462 72012008 ศรีประจันต์(เมธีประมุข)
ยังไม่ยืนยัน
9 630459 72012009 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
10 630449 72012010 สวนแตงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
11 630461 72012011 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
ยังไม่ยืนยัน
12 630469 72022001 บ่อสุพรรณวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13 630467 72022002 สองพี่น้องวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
14 630476 72022003 อู่ทองศึกษาลัย
ยังไม่ยืนยัน
15 630477 72022004 สระยายโสมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16 630478 72022005 ดอนคาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
17 630470 72022006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5
ยังไม่ยืนยัน
18 630471 72022007 หนองวัลย์เปรียงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
19 630466 72022008 สระกระโจมโสภณพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20 630465 72022009 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
ยังไม่ยืนยัน
21 630475 72022010 อู่ทอง
ยังไม่ยืนยัน
22 630468 72022011 บางลี่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23 630457 72032001 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
ยังไม่ยืนยัน
24 630454 72032002 บ่อกรุวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25 630473 72032003 ทุ่งแฝกพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
26 630455 72032004 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
27 630474 72032005 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6
ยังไม่ยืนยัน
28 630456 72032006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7
ยังไม่ยืนยัน
29 630479 72032007 หนองหญ้าไซวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30 630453 72032008 ธรรมโชติศึกษาลัย
ยังไม่ยืนยัน
31 630472 72032009 สามชุกรัตนโภคาราม
ยังไม่ยืนยัน
32 630458 72032010 ด่านช้างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33 180258 73012001 พระปฐมวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
34 180259 73012002 ราชินีบูรณะ
ยังไม่ยืนยัน
35 180260 73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
36 180261 73012004 ศรีวิชัยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37 180262 73012005 สระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
38 180263 73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
39 180264 73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
40 180265 73012008 สิรินธรราชวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
41 180266 73012009 กำแพงแสนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
42 180267 73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสน
ยังไม่ยืนยัน
43 180268 73012011 ศาลาตึกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
44 180276 73012012 คงทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45 180277 73012013 บ้านหลวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
46 180269 73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
ยังไม่ยืนยัน
47 180270 73022002 ภัทรญาณวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48 180271 73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
ยังไม่ยืนยัน
49 180272 73022004 พลอยจาตุรจินดา
ยังไม่ยืนยัน
50 180273 73022005 แหลมบัววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
51 180274 73022006 เพิ่มวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
52 180278 73022008 บางเลนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
53 180279 73022009 บางหลวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54 180280 73022010 สถาพรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
55 180281 73022011 บัวปากท่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
56 180282 73022012 สามพรานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
57 180283 73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
58 180284 73022014 วัดไร่ขิงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
59 180285 73022015 ปรีดารามวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
60 180286 73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
61 180288 73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ยังไม่ยืนยัน