ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101709 :  สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 630450 72012001 ตลิ่งชันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2 630447 72012002 กรรณสูตศึกษาลัย
ยืนยันแล้ว
3 630448 72012003 สงวนหญิง
ยืนยันแล้ว
4 630460 72012004 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2
ยืนยันแล้ว
5 630463 72012005 สรวงสุทธาวิทยา
ยืนยันแล้ว
6 630464 72012006 วังหว้าราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
7 630451 72012007 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ยืนยันแล้ว
8 630462 72012008 ศรีประจันต์(เมธีประมุข)
ยืนยันแล้ว
9 630459 72012009 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
10 630449 72012010 สวนแตงวิทยา
ยืนยันแล้ว
11 630461 72012011 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
ยืนยันแล้ว
12 630469 72022001 บ่อสุพรรณวิทยา
ยืนยันแล้ว
13 630467 72022002 สองพี่น้องวิทยา
ยืนยันแล้ว
14 630476 72022003 อู่ทองศึกษาลัย
ยืนยันแล้ว
15 630477 72022004 สระยายโสมวิทยา
ยืนยันแล้ว
16 630478 72022005 ดอนคาวิทยา
ยืนยันแล้ว
17 630470 72022006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5
ยืนยันแล้ว
18 630471 72022007 หนองวัลย์เปรียงวิทยา
ยืนยันแล้ว
19 630466 72022008 สระกระโจมโสภณพิทยา
ยืนยันแล้ว
20 630465 72022009 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
ยืนยันแล้ว
21 630475 72022010 อู่ทอง
ยืนยันแล้ว
22 630468 72022011 บางลี่วิทยา
ยืนยันแล้ว
23 630457 72032001 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
ยืนยันแล้ว
24 630454 72032002 บ่อกรุวิทยา
ยืนยันแล้ว
25 630473 72032003 ทุ่งแฝกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
26 630455 72032004 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
ยืนยันแล้ว
27 630474 72032005 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6
ยืนยันแล้ว
28 630456 72032006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7
ยืนยันแล้ว
29 630479 72032007 หนองหญ้าไซวิทยา
ยืนยันแล้ว
30 630453 72032008 ธรรมโชติศึกษาลัย
ยืนยันแล้ว
31 630472 72032009 สามชุกรัตนโภคาราม
ยืนยันแล้ว
32 630458 72032010 ด่านช้างวิทยา
ยืนยันแล้ว
33 180258 73012001 พระปฐมวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
34 180259 73012002 ราชินีบูรณะ
ยืนยันแล้ว
35 180260 73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
36 180261 73012004 ศรีวิชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
37 180262 73012005 สระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
38 180263 73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
39 180264 73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
40 180265 73012008 สิรินธรราชวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
41 180266 73012009 กำแพงแสนวิทยา
ยืนยันแล้ว
42 180267 73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสน
ยืนยันแล้ว
43 180268 73012011 ศาลาตึกวิทยา
ยืนยันแล้ว
44 180276 73012012 คงทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
45 180277 73012013 บ้านหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
46 180269 73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
ยืนยันแล้ว
47 180270 73022002 ภัทรญาณวิทยา
ยืนยันแล้ว
48 180271 73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
ยืนยันแล้ว
49 180272 73022004 พลอยจาตุรจินดา
ยืนยันแล้ว
50 180273 73022005 แหลมบัววิทยา
ยืนยันแล้ว
51 180274 73022006 เพิ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
52 180278 73022008 บางเลนวิทยา
ยืนยันแล้ว
53 180279 73022009 บางหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
54 180280 73022010 สถาพรวิทยา
ยืนยันแล้ว
55 180281 73022011 บัวปากท่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
56 180282 73022012 สามพรานวิทยา
ยืนยันแล้ว
57 180283 73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
58 180284 73022014 วัดไร่ขิงวิทยา
ยืนยันแล้ว
59 180285 73022015 ปรีดารามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
60 180286 73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
61 180288 73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ยืนยันแล้ว