ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101711 :  สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 640538 84012002 สุราษฎร์ธานี
ยังไม่ยืนยัน
2 640539 84012003 สุราษฎร์พิทยา
ยังไม่ยืนยัน
3 640540 84012004 เมืองสุราษฎร์ธานี
ยังไม่ยืนยัน
4 640541 84012005 สุราษฎร์พิทยา๒
ยังไม่ยืนยัน
5 640542 84012006 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
ยังไม่ยืนยัน
6 640543 84012007 สุราษฎร์ธานี ๒
ยังไม่ยืนยัน
7 640546 84012010 กาญจนดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
8 640547 84012011 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
ยังไม่ยืนยัน
9 640548 84012012 ท่าอุแทพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
10 640549 84012013 ท่าเฟืองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
11 640551 84012015 ปากแพรกวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
12 640552 84012016 เกาะสมุย
ยังไม่ยืนยัน
13 640553 84012017 ทีปราษฎร์พิทยา
ยังไม่ยืนยัน
14 640554 84012018 เกาะพะงันศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
15 640565 84022002 ท่าฉางวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
16 640555 84022003 ไชยาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
17 640558 84022004 ท่าชนะ
ยังไม่ยืนยัน
18 640560 84022005 คีรีรัฐวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19 640562 84022006 บ้านตาขุนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20 640563 84022007 รัชชประภาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
21 640566 84022008 เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
22 640556 84022009 เขาพนมแบกศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
23 640561 84022010 มัธยมบ้านทำเนียบ
ยังไม่ยืนยัน
24 640557 84022011 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
ยังไม่ยืนยัน
25 640564 84022012 พนมศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
26 640579 84022013 พุนพินพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
27 640580 84022014 น้ำรอบวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
28 640581 84022015 ท่าสะท้อนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
29 640582 84022016 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30 640584 84022017 ตะกุกใต้ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
31 640585 84022018 มัธยมวิภาวดี
ยังไม่ยืนยัน
32 640574 84032001 บ้านเสด็จพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
33 640567 84032002 บ้านนาสาร
ยังไม่ยืนยัน
34 640571 84032003 บ้านนาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35 640572 84032004 เคียนซาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
36 640575 84032005 เวียงสระ
ยังไม่ยืนยัน
37 640577 84032006 พระแสงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
38 640568 84032007 พรุพีพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
39 640573 84032008 พ่วงพรมครวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
40 640576 84032009 คลองฉนวนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
41 640578 84032010 บางสวรรค์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
42 640569 84032011 ควนสุบรรณวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43 640570 84032012 ท่าชีวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
44 640583 84032013 ชัยบุรีพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45 110284 86012001 ศรียาภัย
ยังไม่ยืนยัน
46 110285 86012002 สอาดเผดิมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
47 110286 86012003 ปากน้ำชุมพรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48 110287 86012004 ทุ่งคาพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
49 110288 86012005 ศรียาภัย๒
ยังไม่ยืนยัน
50 110289 86012006 ท่าแซะรัชดาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
51 110290 86012007 ท่าข้ามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
52 110291 86012008 หงษ์เจริญวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
53 110293 86012010 ปะทิววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54 110294 86012011 มาบอำมฤตวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
55 110297 86022001 สวนศรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
56 110298 86022002 ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
57 110299 86022003 ชลธารวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
58 110300 86022004 เมืองหลังสวน
ยังไม่ยืนยัน
59 110301 86022005 ละแมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
60 110302 86022006 พะโต๊ะวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
61 110303 86022007 สวีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
62 110304 86022008 นาสักวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
63 110305 86022009 ด่านสวีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
64 110306 86022010 เขาทะลุพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
65 110307 86022011 ครนพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
66 110308 86022012 ทุ่งตะโกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน