ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101713 :  สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 010241 81012001 ลันตาราชประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
2 010242 81012002 คลองยางประชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
3 010243 81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
4 010244 81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยา
ยังไม่ยืนยัน
5 010237 81012005 พนมเบญจา
ยังไม่ยืนยัน
6 010246 81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
7 010234 81012007 อำมาตย์พานิชนุกูล
ยังไม่ยืนยัน
8 010235 81012008 เมืองกระบี่
ยังไม่ยืนยัน
9 010238 81012009 สินปุนคุณวิชญ์
ยังไม่ยืนยัน
10 010247 81012010 คลองหินพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11 010236 81012011 หนองทะเลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12 010239 81012012 เขาดินประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
13 010245 81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ยังไม่ยืนยัน
14 010248 81012015 ปลายพระยาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
15 010249 81012016 ลำทับประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
16 010250 81012017 เหนือคลองประชาบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
17 140330 92012001 วิเชียรมาตุ
ยังไม่ยืนยัน
18 140331 92012002 สภาราชินี จังหวัดตรัง
ยังไม่ยืนยัน
19 140332 92012003 น้ำผุด
ยังไม่ยืนยัน
20 140333 92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ยังไม่ยืนยัน
21 140334 92012005 สภาราชินี 2
ยังไม่ยืนยัน
22 140335 92012006 วิเชียรมาตุ 3
ยังไม่ยืนยัน
23 140338 92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
24 140339 92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
25 140340 92012010 วิเชียรมาตุ 2
ยังไม่ยืนยัน
26 140341 92012011 ตรังรังสฤษฎ์
ยังไม่ยืนยัน
27 140342 92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์
ยังไม่ยืนยัน
28 140343 92012013 คันธพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
29 140344 92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์
ยังไม่ยืนยัน
30 140354 92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุข
ยังไม่ยืนยัน
31 140355 92012016 นาโยงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32 140357 92012017 หาดสำราญวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
33 140336 92022001 กันตังพิทยากร
ยังไม่ยืนยัน
34 140337 92022002 กันตังรัษฎาศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
35 140345 92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
36 140346 92022004 ห้วยยอด
ยังไม่ยืนยัน
37 140347 92022005 สามัคคีศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
38 140348 92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
39 140349 92022007 ลำภูราเรืองวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
40 140350 92022008 ในเตาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
41 140351 92022009 บางดีวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
42 140352 92022010 วังวิเศษ
ยังไม่ยืนยัน
43 140353 92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
44 140356 92022012 รัษฎา
ยังไม่ยืนยัน