ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101713 :  สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 010241 81012001 ลันตาราชประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2 010242 81012002 คลองยางประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
3 010243 81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
4 010244 81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยา
ยืนยันแล้ว
5 010237 81012005 พนมเบญจา
ยืนยันแล้ว
6 010246 81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
7 010234 81012007 อำมาตย์พานิชนุกูล
ยืนยันแล้ว
8 010235 81012008 เมืองกระบี่
ยืนยันแล้ว
9 010238 81012009 สินปุนคุณวิชญ์
ยืนยันแล้ว
10 010247 81012010 คลองหินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
11 010236 81012011 หนองทะเลวิทยา
ยืนยันแล้ว
12 010239 81012012 เขาดินประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
13 010245 81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ยืนยันแล้ว
14 010248 81012015 ปลายพระยาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
15 010249 81012016 ลำทับประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
16 010250 81012017 เหนือคลองประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
17 140330 92012001 วิเชียรมาตุ
ยืนยันแล้ว
18 140331 92012002 สภาราชินี จังหวัดตรัง
ยืนยันแล้ว
19 140332 92012003 น้ำผุด
ยืนยันแล้ว
20 140333 92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ยืนยันแล้ว
21 140334 92012005 สภาราชินี 2
ยืนยันแล้ว
22 140335 92012006 วิเชียรมาตุ 3
ยืนยันแล้ว
23 140338 92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
24 140339 92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
25 140340 92012010 วิเชียรมาตุ 2
ยืนยันแล้ว
26 140341 92012011 ตรังรังสฤษฎ์
ยืนยันแล้ว
27 140342 92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์
ยืนยันแล้ว
28 140343 92012013 คันธพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
29 140344 92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์
ยืนยันแล้ว
30 140354 92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุข
ยืนยันแล้ว
31 140355 92012016 นาโยงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
32 140357 92012017 หาดสำราญวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
33 140336 92022001 กันตังพิทยากร
ยืนยันแล้ว
34 140337 92022002 กันตังรัษฎาศึกษา
ยืนยันแล้ว
35 140345 92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
36 140346 92022004 ห้วยยอด
ยืนยันแล้ว
37 140347 92022005 สามัคคีศึกษา
ยืนยันแล้ว
38 140348 92022006 ห้วยนางราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
39 140349 92022007 ลำภูราเรืองวิทย์
ยืนยันแล้ว
40 140350 92022008 ในเตาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
41 140351 92022009 บางดีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
42 140352 92022010 วังวิเศษ
ยืนยันแล้ว
43 140353 92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
44 140356 92022012 รัษฎา
ยืนยันแล้ว