ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101714 :  สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 330176 82012001 เกาะยาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2 330177 82012002 กะปงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
3 330179 82012003 ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
4 330180 82012004 คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
5 330178 82012005 ทุ่งโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
6 330174 82012006 ดีบุกพังงาวิทยายน
ยืนยันแล้ว
7 330181 82012007 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
ยืนยันแล้ว
8 330175 82012008 สตรีพังงา
ยืนยันแล้ว
9 330182 82012009 ตะกั่วป่าคีรีเขต
ยืนยันแล้ว
10 330183 82012010 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
11 330184 82012011 ทับปุดวิทยา
ยืนยันแล้ว
12 330185 82012012 ท้ายเหมืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
13 330186 82012013 ทุ่งมะพร้าววิทยา
ยืนยันแล้ว
14 400058 83012001 ภูเก็ตวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
15 400059 83012002 สตรีภูเก็ต
ยืนยันแล้ว
16 400060 83012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยืนยันแล้ว
17 400061 83012004 กะทู้วิทยา
ยืนยันแล้ว
18 400062 83012005 เมืองถลาง
ยืนยันแล้ว
19 400063 83012006 เชิงทะเลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
20 400064 83012007 วีรสตรีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
21 460093 85012001 พิชัยรัตนาคาร
ยืนยันแล้ว
22 460094 85012002 สตรีระนอง
ยืนยันแล้ว
23 460096 85012004 ละอุ่นวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
24 460097 85012005 กะเปอร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
25 460098 85012006 กระบุรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
26 460099 85012007 ปากจั่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
27 460100 85012008 สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว