ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101714 :  สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 330176 82012001 เกาะยาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
2 330177 82012002 กะปงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
3 330179 82012003 ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
4 330180 82012004 คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
5 330178 82012005 ทุ่งโพธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6 330174 82012006 ดีบุกพังงาวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
7 330181 82012007 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
8 330175 82012008 สตรีพังงา
ยังไม่ยืนยัน
9 330182 82012009 ตะกั่วป่าคีรีเขต
ยังไม่ยืนยัน
10 330183 82012010 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11 330184 82012011 ทับปุดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12 330185 82012012 ท้ายเหมืองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13 330186 82012013 ทุ่งมะพร้าววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
14 400058 83012001 ภูเก็ตวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
15 400059 83012002 สตรีภูเก็ต
ยังไม่ยืนยัน
16 400060 83012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยังไม่ยืนยัน
17 400061 83012004 กะทู้วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18 400062 83012005 เมืองถลาง
ยังไม่ยืนยัน
19 400063 83012006 เชิงทะเลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20 400064 83012007 วีรสตรีอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
21 460093 85012001 พิชัยรัตนาคาร
ยังไม่ยืนยัน
22 460094 85012002 สตรีระนอง
ยังไม่ยืนยัน
23 460096 85012004 ละอุ่นวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
24 460097 85012005 กะเปอร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25 460098 85012006 กระบุรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
26 460099 85012007 ปากจั่นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
27 460100 85012008 สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน