ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101715 :  สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 300329 94012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ยืนยันแล้ว
2 300330 94012002 เดชะปัตตนยานุกูล
ยืนยันแล้ว
3 300336 94012003 ท่าข้ามวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
4 300335 94012004 วุฒิชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
5 300339 94012005 สายบุรี(แจ้งประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
6 300340 94012006 ไม้แก่นกิตติวิทย์
ยืนยันแล้ว
7 300341 94012007 สุวรรณไพบูลย์
ยืนยันแล้ว
8 300344 94012008 วังกะพ้อพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
9 300332 94022001 ราชมุนีรังสฤษฏ์
ยืนยันแล้ว
10 300331 94022002 โพธิ์คีรีราชศึกษา
ยืนยันแล้ว
11 300333 94022003 ปทุมคงคาอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
12 300334 94022004 ยาบีบรรณวิทย์
ยืนยันแล้ว
13 300337 94022005 ศิริราษฏร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
14 300338 94022006 ทุ่งยางแดงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
15 300342 94022007 ประตูโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
16 300343 94022008 สะนอพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
17 300345 94022009 แม่ลานวิทยา
ยืนยันแล้ว
18 440214 95012001 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ยืนยันแล้ว
19 440225 95012002 รามันห์ศิริวิทย์
ยืนยันแล้ว
20 440217 95012004 คณะราษฎรบำรุง ๒
ยืนยันแล้ว
21 440218 95012005 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
ยืนยันแล้ว
22 440215 95012006 สตรียะลา
ยืนยันแล้ว
23 440219 95022001 เบตง วีระราษฎร์ประสาน
ยืนยันแล้ว
24 440220 95022002 จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
25 440221 95022003 บันนังสตาวิทยา
ยืนยันแล้ว
26 440223 95022004 ธารโตวัฑฒนวิทย์
ยืนยันแล้ว
27 440224 95022005 ยะหาศิรยานุกูล
ยืนยันแล้ว
28 440226 95022006 กาบังพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
29 440222 95022007 นิคมพัฒนวิทย์
ยืนยันแล้ว
30 240348 96012001 นราธิวาส
ยืนยันแล้ว
31 240349 96012002 นราสิกขาลัย
ยืนยันแล้ว
32 240350 96012003 เฉลิมพระเกียรติ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอ
ยืนยันแล้ว
33 240353 96012004 บาเจาะ
ยืนยันแล้ว
34 240354 96012005 ร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
35 240355 96012006 ตันหยงมัส
ยืนยันแล้ว
36 240356 96012007 รือเสาะชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
37 240357 96012008 เรียงราษฏร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
38 240358 96012009 ศรีวารินทร์
ยืนยันแล้ว
39 240352 96022001 ตากใบ
ยืนยันแล้ว
40 240359 96022002 เวียงสุวรรณวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
41 240361 96022004 สุคิรินวิทยา
ยืนยันแล้ว
42 240362 96022005 สุไหงโกลก
ยืนยันแล้ว
43 240364 96022006 ธัญธารวิทยา
ยืนยันแล้ว
44 240363 96022007 มัธยมสุไหงปาดี
ยืนยันแล้ว
45 240365 96022008 สวนพระยาวิทยา
ยืนยันแล้ว
46 240366 96022010 บูกิตประชาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว