ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101715 :  สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 300329 94012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ยังไม่ยืนยัน
2 300330 94012002 เดชะปัตตนยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
3 300336 94012003 ท่าข้ามวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
4 300335 94012004 วุฒิชัยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
5 300339 94012005 สายบุรี(แจ้งประชาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
6 300340 94012006 ไม้แก่นกิตติวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
7 300341 94012007 สุวรรณไพบูลย์
ยังไม่ยืนยัน
8 300344 94012008 วังกะพ้อพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9 300332 94022001 ราชมุนีรังสฤษฏ์
ยังไม่ยืนยัน
10 300331 94022002 โพธิ์คีรีราชศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
11 300333 94022003 ปทุมคงคาอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
12 300334 94022004 ยาบีบรรณวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
13 300337 94022005 ศิริราษฏร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
14 300338 94022006 ทุ่งยางแดงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
15 300342 94022007 ประตูโพธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16 300343 94022008 สะนอพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17 300345 94022009 แม่ลานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18 440214 95012001 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ยังไม่ยืนยัน
19 440225 95012002 รามันห์ศิริวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
20 440217 95012004 คณะราษฎรบำรุง ๒
ยังไม่ยืนยัน
21 440218 95012005 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
ยังไม่ยืนยัน
22 440215 95012006 สตรียะลา
ยังไม่ยืนยัน
23 440219 95022001 เบตง วีระราษฎร์ประสาน
ยังไม่ยืนยัน
24 440220 95022002 จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
25 440221 95022003 บันนังสตาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
26 440223 95022004 ธารโตวัฑฒนวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
27 440224 95022005 ยะหาศิรยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
28 440226 95022006 กาบังพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
29 440222 95022007 นิคมพัฒนวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
30 240348 96012001 นราธิวาส
ยังไม่ยืนยัน
31 240349 96012002 นราสิกขาลัย
ยังไม่ยืนยัน
32 240350 96012003 เฉลิมพระเกียรติ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอ
ยังไม่ยืนยัน
33 240353 96012004 บาเจาะ
ยังไม่ยืนยัน
34 240354 96012005 ร่มเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
35 240355 96012006 ตันหยงมัส
ยังไม่ยืนยัน
36 240356 96012007 รือเสาะชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
37 240357 96012008 เรียงราษฏร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
38 240358 96012009 ศรีวารินทร์
ยังไม่ยืนยัน
39 240352 96022001 ตากใบ
ยังไม่ยืนยัน
40 240359 96022002 เวียงสุวรรณวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
41 240361 96022004 สุคิรินวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
42 240362 96022005 สุไหงโกลก
ยังไม่ยืนยัน
43 240364 96022006 ธัญธารวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
44 240363 96022007 มัธยมสุไหงปาดี
ยังไม่ยืนยัน
45 240365 96022008 สวนพระยาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
46 240366 96022010 บูกิตประชาอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน