ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101716 :  สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 550485 90012001 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ยืนยันแล้ว
2 550490 90012002 สทิงพระวิทยา
ยืนยันแล้ว
3 550491 90012003 สทิงพระชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
4 550486 90012004 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ยืนยันแล้ว
5 550488 90012005 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ยืนยันแล้ว
6 550503 90012008 ตะเครียะวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
7 550504 90012009 ระโนด
ยืนยันแล้ว
8 550505 90012010 สามบ่อวิทยา
ยืนยันแล้ว
9 550506 90012011 คลองแดนวิทยา
ยืนยันแล้ว
10 550502 90012012 ระโนดวิทยา
ยืนยันแล้ว
11 550507 90012013 กระแสสินธุ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
12 550522 90012014 ธรรมโฆสิต
ยืนยันแล้ว
13 550526 90012015 สงขลาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
14 550527 90012016 ชะแล้นิมิตวิทยา
ยืนยันแล้ว
15 550508 90022001 รัตภูมิวิทยา
ยืนยันแล้ว
16 550513 90022002 หาดใหญ่วิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
17 550514 90022003 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
ยืนยันแล้ว
18 550509 90022004 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ยืนยันแล้ว
19 550515 90022005 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
20 550517 90022006 คูเต่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
21 550518 90022007 หาดใหญ่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
22 550519 90022008 หาดใหญ่วิทยาลัย 2
ยืนยันแล้ว
23 550520 90022009 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
ยืนยันแล้ว
24 550516 90022010 พะตงประธานคีรีวัฒน์
ยืนยันแล้ว
25 550523 90022012 ควนเนียงวิทยา
ยืนยันแล้ว
26 550524 90022013 ปากจ่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
27 550525 90022014 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
28 550528 90022015 รัตนพลวิทยา
ยืนยันแล้ว
29 550498 90032001 เทพา
ยืนยันแล้ว
30 550492 90032002 จะนะวิทยา
ยืนยันแล้ว
31 550496 90032003 นาทวีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
32 550493 90032004 จะนะชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
33 550497 90032005 ทับช้างวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
34 550499 90032006 เทพพิทยาภาณุมาศ
ยืนยันแล้ว
35 550501 90032007 เขาแดงกุศลวิทยา
ยืนยันแล้ว
36 550511 90032008 กอบกุลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
37 550512 90032009 ปาดังติณสูลานนท์
ยืนยันแล้ว
38 550494 90032010 ไม้แก่นประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
39 550495 90032011 จะโหนงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
40 550500 90032012 สะบ้าย้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
41 550510 90032013 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
ยืนยันแล้ว
42 560169 91012001 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ยืนยันแล้ว
43 560172 91012002 ท่าแพผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
44 560171 91012003 ควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)
ยืนยันแล้ว
45 560174 91012004 กำแพงวิทยา
ยืนยันแล้ว
46 560176 91012005 ทุ่งหว้าวรวิทย์
ยืนยันแล้ว
47 560178 91012006 ปาล์มพัฒนวิทย์
ยืนยันแล้ว
48 560167 91012007 สตูลวิทยา
ยืนยันแล้ว
49 560170 91012008 ควนโดนวิทยา
ยืนยันแล้ว
50 560173 91012009 สาครพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
51 560175 91012010 ละงูพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
52 560177 91012011 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์
ยืนยันแล้ว
53 560168 91012012 พิมานพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว