ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101716 :  สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 550485 90012001 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ยังไม่ยืนยัน
2 550490 90012002 สทิงพระวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
3 550491 90012003 สทิงพระชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
4 550486 90012004 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ยังไม่ยืนยัน
5 550488 90012005 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ยังไม่ยืนยัน
6 550503 90012008 ตะเครียะวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7 550504 90012009 ระโนด
ยังไม่ยืนยัน
8 550505 90012010 สามบ่อวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
9 550506 90012011 คลองแดนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
10 550502 90012012 ระโนดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
11 550507 90012013 กระแสสินธุ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12 550522 90012014 ธรรมโฆสิต
ยังไม่ยืนยัน
13 550526 90012015 สงขลาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14 550527 90012016 ชะแล้นิมิตวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
15 550508 90022001 รัตภูมิวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16 550513 90022002 หาดใหญ่วิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
17 550514 90022003 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
ยังไม่ยืนยัน
18 550509 90022004 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ยังไม่ยืนยัน
19 550515 90022005 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
20 550517 90022006 คูเต่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
21 550518 90022007 หาดใหญ่พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
22 550519 90022008 หาดใหญ่วิทยาลัย 2
ยังไม่ยืนยัน
23 550520 90022009 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24 550516 90022010 พะตงประธานคีรีวัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
25 550523 90022012 ควนเนียงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
26 550524 90022013 ปากจ่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
27 550525 90022014 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
28 550528 90022015 รัตนพลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
29 550498 90032001 เทพา
ยังไม่ยืนยัน
30 550492 90032002 จะนะวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
31 550496 90032003 นาทวีวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32 550493 90032004 จะนะชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
33 550497 90032005 ทับช้างวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
34 550499 90032006 เทพพิทยาภาณุมาศ
ยังไม่ยืนยัน
35 550501 90032007 เขาแดงกุศลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
36 550511 90032008 กอบกุลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
37 550512 90032009 ปาดังติณสูลานนท์
ยังไม่ยืนยัน
38 550494 90032010 ไม้แก่นประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
39 550495 90032011 จะโหนงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
40 550500 90032012 สะบ้าย้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
41 550510 90032013 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
ยังไม่ยืนยัน
42 560169 91012001 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ยังไม่ยืนยัน
43 560172 91012002 ท่าแพผดุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
44 560171 91012003 ควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
45 560174 91012004 กำแพงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
46 560176 91012005 ทุ่งหว้าวรวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
47 560178 91012006 ปาล์มพัฒนวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
48 560167 91012007 สตูลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 560170 91012008 ควนโดนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
50 560173 91012009 สาครพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
51 560175 91012010 ละงูพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
52 560177 91012011 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
53 560168 91012012 พิมานพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน