ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101717 :  สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 060229 22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ยังไม่ยืนยัน
2 060231 22012002 บางกะจะ
ยังไม่ยืนยัน
3 060230 22012003 ศรียานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
4 060232 22012004 เบญจมานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
5 060236 22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล
ยังไม่ยืนยัน
6 060238 22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม
ยังไม่ยืนยัน
7 060237 22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
8 060239 22012008 สะพานเลือกวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9 060248 22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
10 060249 22012010 นายายอามพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11 060250 22012011 มัธยมท่าแคลง
ยังไม่ยืนยัน
12 060235 22022001 ตกพรมวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
13 060234 22022002 บ่อวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
14 060233 22022003 ขลุงรัชดาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
15 060242 22022004 เครือหวายวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
16 060240 22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17 060241 22022006 หนองตาคงพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
18 060243 22022007 มะขามสรรเสริญ
ยังไม่ยืนยัน
19 060245 22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20 060246 22022009 สอยดาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
21 060247 22022010 ทุ่งขนานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
22 060251 22022011 คิชฌกูฏวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23 060252 22022012 คลองพลูวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24 150119 23010116 เกาะช้างวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
25 150122 23012001 ตราษตระการคุณ
ยังไม่ยืนยัน
26 150123 23012002 สตรีประเสริฐศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
27 150124 23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
28 150125 23012004 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
29 150126 23012005 เขาน้อยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30 150127 23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
31 150128 23012007 เนินทรายวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32 150129 23012009 คลองใหญ่วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
33 150130 23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
34 150131 23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
35 150132 23012012 ประณีตวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
36 150133 23012013 บ่อไร่วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
37 150134 23012014 หนองบอนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38 150136 23012016 แหลมงอบวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
39 150137 23012017 เกาะกูดวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน