ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101717 :  สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 060229 22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ยืนยันแล้ว
2 060231 22012002 บางกะจะ
ยืนยันแล้ว
3 060230 22012003 ศรียานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
4 060232 22012004 เบญจมานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
5 060236 22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
6 060238 22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม
ยืนยันแล้ว
7 060237 22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
8 060239 22012008 สะพานเลือกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
9 060248 22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
10 060249 22012010 นายายอามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
11 060250 22012011 มัธยมท่าแคลง
ยืนยันแล้ว
12 060235 22022001 ตกพรมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
13 060234 22022002 บ่อวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
14 060233 22022003 ขลุงรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
15 060242 22022004 เครือหวายวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
16 060240 22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
17 060241 22022006 หนองตาคงพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
18 060243 22022007 มะขามสรรเสริญ
ยืนยันแล้ว
19 060245 22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
20 060246 22022009 สอยดาววิทยา
ยืนยันแล้ว
21 060247 22022010 ทุ่งขนานวิทยา
ยืนยันแล้ว
22 060251 22022011 คิชฌกูฏวิทยา
ยืนยันแล้ว
23 060252 22022012 คลองพลูวิทยา
ยืนยันแล้ว
24 012001 23010116 เกาะช้างวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
25 150122 23012001 ตราษตระการคุณ
ยืนยันแล้ว
26 150123 23012002 สตรีประเสริฐศิลป์
ยืนยันแล้ว
27 150124 23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
28 150125 23012004 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
29 150126 23012005 เขาน้อยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
30 150127 23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
31 150128 23012007 เนินทรายวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
32 150129 23012009 คลองใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
33 150130 23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
34 150131 23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
35 150132 23012012 ประณีตวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
36 150133 23012013 บ่อไร่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
37 150134 23012014 หนองบอนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
38 150136 23012016 แหลมงอบวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
39 150137 23012017 เกาะกูดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว