ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101718 :  สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 080308 20012001 ชลบุรี "สุขบท"
ยังไม่ยืนยัน
2 080309 20012002 ชลราษฎรอำรุง
ยังไม่ยืนยัน
3 080310 20012003 ชลกันยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
4 080311 20012004 แสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
5 080312 20012005 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
6 080313 20012006 อ่างศิลาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7 080314 20012007 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
8 080316 20012009 บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
9 080317 20012010 บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
10 080319 20012011 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ยังไม่ยืนยัน
11 080318 20012012 คลองกิ่วยิ่งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12 080320 20012013 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13 080324 20022001 พานทองสภาชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
14 080325 20022002 พานทอง
ยังไม่ยืนยัน
15 080326 20022003 พนัสพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
16 080327 20022004 ทุ่งเหียงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17 080329 20022006 อุทกวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
18 080338 20022007 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
19 080339 20022008 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20 080340 20022009 เกาะจันทร์พิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
21 080321 20032001 บางละมุง
ยังไม่ยืนยัน
22 080322 20032002 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
23 080323 20032003 ผินแจ่มวิชาสอน
ยังไม่ยืนยัน
24 080330 20032004 ศรีราชา
ยังไม่ยืนยัน
25 080331 20032005 ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
26 080332 20032006 บึงศรีราชาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
27 080333 20032007 สุรศักดิ์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
28 080341 20032008 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ยังไม่ยืนยัน
29 080334 20032009 เกาะสีชัง
ยังไม่ยืนยัน
30 080335 20032010 สัตหีบวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
31 080337 20032012 สิงห์สมุทร
ยังไม่ยืนยัน
32 470222 21012001 วัดป่าประดู่
ยังไม่ยืนยัน
33 470219 21012003 ระยองวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
34 470227 21012004 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
35 470220 21012005 เพรักษมาตาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
36 470221 21012006 มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
37 470223 21012007 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
ยังไม่ยืนยัน
38 470224 21012008 ระยองวิทยาคมปากน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
39 470225 21012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ยังไม่ยืนยัน
40 470234 21012010 บ้านค่าย
ยังไม่ยืนยัน
41 470235 21012011 ปลวกแดงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
42 470238 21012012 นิคมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43 470228 21022001 แกลง วิทยสถาวร
ยังไม่ยืนยัน
44 470233 21022002 วังจันทร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45 470237 21022003 เขาชะเมาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
46 470229 21022004 ชำนาญสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
47 470236 21022005 ชำฆ้อพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
48 470230 21022006 สุนทรภู่พิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 470231 21022007 ห้วยยางศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
50 470232 21022008 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน