ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101718 :  สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 080308 20012001 ชลบุรี "สุขบท"
ยืนยันแล้ว
2 080309 20012002 ชลราษฎรอำรุง
ยืนยันแล้ว
3 080310 20012003 ชลกันยานุกูล
ยืนยันแล้ว
4 080311 20012004 แสนสุข
ยืนยันแล้ว
5 080312 20012005 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
6 080313 20012006 อ่างศิลาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
7 080314 20012007 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
8 080316 20012009 บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
9 080317 20012010 บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
10 080319 20012011 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ยืนยันแล้ว
11 080318 20012012 คลองกิ่วยิ่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
12 080320 20012013 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
ยืนยันแล้ว
13 080324 20022001 พานทองสภาชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
14 080325 20022002 พานทอง
ยืนยันแล้ว
15 080326 20022003 พนัสพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
16 080327 20022004 ทุ่งเหียงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
17 080329 20022006 อุทกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
18 080338 20022007 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
19 080339 20022008 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
20 080340 20022009 เกาะจันทร์พิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
21 080321 20032001 บางละมุง
ยืนยันแล้ว
22 080322 20032002 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
23 080323 20032003 ผินแจ่มวิชาสอน
ยืนยันแล้ว
24 080330 20032004 ศรีราชา
ยืนยันแล้ว
25 080331 20032005 ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
26 080332 20032006 บึงศรีราชาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
27 080333 20032007 สุรศักดิ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
28 080341 20032008 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ยืนยันแล้ว
29 080334 20032009 เกาะสีชัง
ยืนยันแล้ว
30 080335 20032010 สัตหีบวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
31 080337 20032012 สิงห์สมุทร
ยืนยันแล้ว
32 470222 21012001 วัดป่าประดู่
ยืนยันแล้ว
33 470219 21012003 ระยองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
34 470227 21012004 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ยืนยันแล้ว
35 470220 21012005 เพรักษมาตาวิทยา
ยืนยันแล้ว
36 470221 21012006 มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
37 470223 21012007 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
ยืนยันแล้ว
38 470224 21012008 ระยองวิทยาคมปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
39 470225 21012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ยืนยันแล้ว
40 470234 21012010 บ้านค่าย
ยืนยันแล้ว
41 470235 21012011 ปลวกแดงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
42 470238 21012012 นิคมวิทยา
ยืนยันแล้ว
43 470228 21022001 แกลง วิทยสถาวร
ยืนยันแล้ว
44 470233 21022002 วังจันทร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
45 470237 21022003 เขาชะเมาวิทยา
ยืนยันแล้ว
46 470229 21022004 ชำนาญสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
47 470236 21022005 ชำฆ้อพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
48 470230 21022006 สุนทรภู่พิทยา
ยืนยันแล้ว
49 470231 21022007 ห้วยยางศึกษา
ยืนยันแล้ว
50 470232 21022008 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว