ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101720 :  สพม.เขต 20(อุดรธานี)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 680822 41012001 อุดรพิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
2 680823 41012002 สตรีราชินูทิศ
ยังไม่ยืนยัน
3 680824 41012003 ประจักษ์ศิลปาคาร
ยังไม่ยืนยัน
4 680825 41012004 นิคมสงเคราะห์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
5 680826 41012005 อุดรธรรมานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
6 680827 41012006 โนนสูงพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
7 680828 41012007 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ยังไม่ยืนยัน
8 680829 41012008 อุดรธานีพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9 680830 41012009 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
ยังไม่ยืนยัน
10 680831 41012010 สามพร้าววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
11 680832 41012011 ธาตุโพนทองวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
12 680833 41012012 อุดรพัฒนาการ
ยังไม่ยืนยัน
13 680834 41012013 อุดรพิทยานุกูล 2
ยังไม่ยืนยัน
14 680835 41012014 อุดรพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
15 680836 41012015 เชียงพังพัฒนวิช
ยังไม่ยืนยัน
16 680837 41012016 ราชินูทิศ 2
ยังไม่ยืนยัน
17 680842 41012017 หนองวัวซอพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
18 680843 41012018 หนองยางชุมพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19 680844 41012019 แสงอร่ามพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20 680881 41012020 เพ็ญพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
21 680882 41012021 สุมเส้าพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
22 680883 41012022 จอมศรีพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
23 680884 41012023 เชียงหวางพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
24 680885 41012024 สร้างคอมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25 680886 41012025 ยิ่งยวดพิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
26 680845 41022001 กุมภวาปี
ยังไม่ยืนยัน
27 680853 41022002 โนนสะอาดพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
28 680862 41022003 ศรีธาตุพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
29 680846 41022004 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
30 680854 41022005 ทมนางามวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
31 680863 41022006 ตาดทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32 680847 41022008 สีออศิลปศาสตร์
ยังไม่ยืนยัน
33 680850 41022011 หนองแดงวิทโยดม
ยังไม่ยืนยัน
34 680851 41022012 เสอเพลอพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35 680852 41022013 กุมภวาปีพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
36 680865 41022014 วังสามหมอวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
37 680866 41022015 นานกชุมวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38 680867 41022016 คำยางพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39 680887 41022017 หนองแสงวิทยศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
40 680892 41022018 ประจักษ์ศิลปาคม
ยังไม่ยืนยัน
41 680893 41022019 สามพาดพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
42 680855 41032001 หนองหานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43 680858 41032002 ทุ่งฝนวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
44 680860 41032003 ไชยวานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45 680859 41032004 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
46 680861 41032005 โพนสูงพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
47 680856 41032007 บ้านเชียงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48 680868 41032008 บ้านดุงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 680869 41032009 ดงเย็นพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
50 680870 41032010 นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
51 680872 41032011 ทรัพย์อุดมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
52 680871 41032013 โนนสะอาดชุมแสงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
53 680889 41032014 พิบูลย์รักษ์พิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54 680891 41032016 กู่แก้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
55 680839 41042001 กุดจับประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
56 680874 41042002 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ยังไม่ยืนยัน
57 680878 41042003 น้ำโสมพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
58 680840 41042004 ภูพานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
59 680875 41042005 จำปาโมงวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
60 680880 41042007 สามัคคีพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
61 680876 41042009 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
62 680877 41042010 ภูพระบาทวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
63 680888 41042011 ยูงทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน