ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101720 :  สพม.เขต 20(อุดรธานี)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 680822 41012001 อุดรพิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2 680823 41012002 สตรีราชินูทิศ
ยืนยันแล้ว
3 680824 41012003 ประจักษ์ศิลปาคาร
ยืนยันแล้ว
4 680825 41012004 นิคมสงเคราะห์วิทยา
ยืนยันแล้ว
5 680826 41012005 อุดรธรรมานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
6 680827 41012006 โนนสูงพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
7 680828 41012007 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ยืนยันแล้ว
8 680829 41012008 อุดรธานีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
9 680830 41012009 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
ยืนยันแล้ว
10 680831 41012010 สามพร้าววิทยา
ยืนยันแล้ว
11 680832 41012011 ธาตุโพนทองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
12 680833 41012012 อุดรพัฒนาการ
ยืนยันแล้ว
13 680834 41012013 อุดรพิทยานุกูล 2
ยืนยันแล้ว
14 680835 41012014 อุดรพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
15 680836 41012015 เชียงพังพัฒนวิช
ยืนยันแล้ว
16 680837 41012016 ราชินูทิศ 2
ยืนยันแล้ว
17 680842 41012017 หนองวัวซอพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
18 680843 41012018 หนองยางชุมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
19 680844 41012019 แสงอร่ามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
20 680881 41012020 เพ็ญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
21 680882 41012021 สุมเส้าพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
22 680883 41012022 จอมศรีพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
23 680884 41012023 เชียงหวางพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
24 680885 41012024 สร้างคอมวิทยา
ยืนยันแล้ว
25 680886 41012025 ยิ่งยวดพิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
26 680845 41022001 กุมภวาปี
ยืนยันแล้ว
27 680853 41022002 โนนสะอาดพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
28 680862 41022003 ศรีธาตุพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
29 680846 41022004 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
30 680854 41022005 ทมนางามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
31 680863 41022006 ตาดทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
32 680847 41022008 สีออศิลปศาสตร์
ยืนยันแล้ว
33 680850 41022011 หนองแดงวิทโยดม
ยืนยันแล้ว
34 680851 41022012 เสอเพลอพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
35 680852 41022013 กุมภวาปีพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
36 680865 41022014 วังสามหมอวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
37 680866 41022015 นานกชุมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
38 680867 41022016 คำยางพิทยา
ยืนยันแล้ว
39 680887 41022017 หนองแสงวิทยศึกษา
ยืนยันแล้ว
40 680892 41022018 ประจักษ์ศิลปาคม
ยืนยันแล้ว
41 680893 41022019 สามพาดพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
42 680855 41032001 หนองหานวิทยา
ยืนยันแล้ว
43 680858 41032002 ทุ่งฝนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
44 680860 41032003 ไชยวานวิทยา
ยืนยันแล้ว
45 680859 41032004 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
46 680861 41032005 โพนสูงพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
47 680856 41032007 บ้านเชียงวิทยา
ยืนยันแล้ว
48 680868 41032008 บ้านดุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
49 680869 41032009 ดงเย็นพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
50 680870 41032010 นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
51 680872 41032011 ทรัพย์อุดมวิทยา
ยืนยันแล้ว
52 680871 41032013 โนนสะอาดชุมแสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
53 680889 41032014 พิบูลย์รักษ์พิทยา
ยืนยันแล้ว
54 680891 41032016 กู่แก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
55 680839 41042001 กุดจับประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
56 680874 41042002 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ยืนยันแล้ว
57 680878 41042003 น้ำโสมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
58 680840 41042004 ภูพานวิทยา
ยืนยันแล้ว
59 680875 41042005 จำปาโมงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
60 680880 41042007 สามัคคีพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
61 680876 41042009 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
62 680877 41042010 ภูพระบาทวิทยา
ยืนยันแล้ว
63 680888 41042011 ยูงทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว