ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101721 :  สพม.เขต 21(หนองคาย)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 660494 43012001 ปทุมเทพวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2 660495 43012002 หินโงมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
3 660496 43012003 กวนวันวิทยา
ยืนยันแล้ว
4 660497 43012004 เวียงคำวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
5 660498 43012005 หนองคายวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
6 660499 43012006 พระธาตุบังพวนวิทยา
ยืนยันแล้ว
7 660500 43012007 ค่ายบกหวานวิทยา
ยืนยันแล้ว
8 660501 43012008 ท่าบ่อ
ยืนยันแล้ว
9 660502 43012009 โคกคอนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
10 660503 43012010 ถ่อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
11 660504 43012011 ท่าบ่อพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
12 660505 43012012 หนองนางพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
13 660506 43012013 เดื่อวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
14 660525 43012014 พานพร้าว
ยืนยันแล้ว
15 660526 43012015 พระพุทธบาทวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
16 660527 43012016 วรลาโภนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
17 660528 43012017 สังคมวิทยา
ยืนยันแล้ว
18 660529 43012018 วังม่วงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
19 660544 43012019 น้ำสวยวิทยา
ยืนยันแล้ว
20 660545 43012020 ฝางพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
21 660550 43012021 โพธิ์ตากพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
22 660514 43022001 ชุมพลโพนพิสัย
ยืนยันแล้ว
23 660515 43022002 เซิมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
24 660516 43022003 ปากสวยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
25 660517 43022004 นาหนังพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
26 660518 43022005 ร่มธรรมานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
27 660519 43022006 กุดบงพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
28 660521 43022008 โซ่พิสัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
29 660522 43022009 ศรีชมภูวิทยา
ยืนยันแล้ว
30 660523 43022010 โนนคำพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
31 660524 43022011 โพนทองประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
32 660536 43022012 ปากคาดพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
33 660537 43022013 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
34 660538 43022014 สมสนุกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
35 660546 43022015 วังหลวงพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
36 660547 43022016 นาดีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
37 660548 43022017 ประชาบดีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
38 660549 43022018 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
39 660507 43032001 บึงกาฬ
ยังไม่ยืนยัน
40 660509 43032002 หนองเข็งวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
41 660510 43032003 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
42 660508 43032004 นาสวรรค์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
43 660511 43032005 พรเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
44 660512 43032006 หนองหัวช้างวิทยา
ยืนยันแล้ว
45 660513 43032007 ศรีสำราญวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
46 660530 43032008 เซกา
ยืนยันแล้ว
47 660531 43032009 หนองหิ้งพิทยา
ยืนยันแล้ว
48 660532 43032010 โสกก่ามวิทยา
ยืนยันแล้ว
49 660533 43032011 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
50 660534 43032012 ประชานิมิตพิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
51 660535 43032013 เจ็ดสีวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
52 660539 43032014 บึงโขงหลงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
53 660540 43032015 ท่าดอกคำวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
54 660541 43032016 ศรีวิไลวิทยา
ยืนยันแล้ว
55 660542 43032017 ภูทอกวิทยา
ยืนยันแล้ว
56 660543 43032018 บุ่งคล้านคร
ยืนยันแล้ว