ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101721 :  สพม.เขต 21(หนองคาย)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 660494 43012001 ปทุมเทพวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
2 660495 43012002 หินโงมพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
3 660496 43012003 กวนวันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
4 660497 43012004 เวียงคำวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
5 660498 43012005 หนองคายวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
6 660499 43012006 พระธาตุบังพวนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
7 660500 43012007 ค่ายบกหวานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
8 660501 43012008 ท่าบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
9 660502 43012009 โคกคอนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
10 660503 43012010 ถ่อนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
11 660504 43012011 ท่าบ่อพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
12 660505 43012012 หนองนางพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
13 660506 43012013 เดื่อวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
14 660525 43012014 พานพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
15 660526 43012015 พระพุทธบาทวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
16 660527 43012016 วรลาโภนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
17 660528 43012017 สังคมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18 660529 43012018 วังม่วงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19 660544 43012019 น้ำสวยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20 660545 43012020 ฝางพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
21 660550 43012021 โพธิ์ตากพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
22 660514 43022001 ชุมพลโพนพิสัย
ยังไม่ยืนยัน
23 660515 43022002 เซิมพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
24 660516 43022003 ปากสวยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
25 660517 43022004 นาหนังพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
26 660518 43022005 ร่มธรรมานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
27 660519 43022006 กุดบงพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
28 660521 43022008 โซ่พิสัยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
29 660522 43022009 ศรีชมภูวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30 660523 43022010 โนนคำพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
31 660524 43022011 โพนทองประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
32 660536 43022012 ปากคาดพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
33 660537 43022013 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
34 660538 43022014 สมสนุกพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35 660546 43022015 วังหลวงพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
36 660547 43022016 นาดีพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
37 660548 43022017 ประชาบดีพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38 660549 43022018 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
39 660507 43032001 บึงกาฬ
ยังไม่ยืนยัน
40 660509 43032002 หนองเข็งวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
41 660510 43032003 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
42 660508 43032004 นาสวรรค์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
43 660511 43032005 พรเจริญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
44 660512 43032006 หนองหัวช้างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45 660513 43032007 ศรีสำราญวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
46 660530 43032008 เซกา
ยังไม่ยืนยัน
47 660531 43032009 หนองหิ้งพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48 660532 43032010 โสกก่ามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 660533 43032011 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
50 660534 43032012 ประชานิมิตพิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
51 660535 43032013 เจ็ดสีวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
52 660539 43032014 บึงโขงหลงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
53 660540 43032015 ท่าดอกคำวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
54 660541 43032016 ศรีวิไลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
55 660542 43032017 ภูทอกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
56 660543 43032018 บุ่งคล้านคร
ยังไม่ยืนยัน