ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101723 :  สพม.เขต 23(สกลนคร)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 540626 47012001 สกลราชวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2 540627 47012002 ดงมะไฟวิทยา
ยืนยันแล้ว
3 540628 47012003 สกลนครพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
4 540629 47012004 ธาตุนารายณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
5 540630 47012005 ท่าแร่ศึกษา
ยืนยันแล้ว
6 540632 47012007 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปีจังหวัดสกลนคร
ยืนยันแล้ว
7 540633 47012008 กุสุมาลย์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
8 540634 47012009 โพธิแสนวิทยา
ยืนยันแล้ว
9 540671 47012010 เต่างอยพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
10 540672 47012011 ร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
11 540673 47012012 ด่านม่วงคำพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
12 540675 47012013 โพนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
13 540676 47012014 คำเพิ่มพิทยา
ยืนยันแล้ว
14 540677 47012015 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
ยืนยันแล้ว
15 540644 47022001 พังโคนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
16 540635 47022002 กุดบากพัฒนาศึกษา
ยืนยันแล้ว
17 540637 47022003 พรรณาวุฒาจารย์
ยืนยันแล้ว
18 540638 47022004 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
19 540645 47022005 ลำปลาหางวิทยา
ยืนยันแล้ว
20 540639 47022007 เทพสวัสดิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
21 540640 47022008 ภูริทัตต์วิทยา
ยืนยันแล้ว
22 540641 47022009 บะฮีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
23 540642 47022010 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
24 540646 47022012 มัธยมวาริชภูมิ
ยืนยันแล้ว
25 540647 47022013 ธรรมบวรวิทยา
ยืนยันแล้ว
26 540648 47022014 วาริชวิทยา
ยืนยันแล้ว
27 540649 47022015 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
28 540664 47022016 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยืนยันแล้ว
29 540665 47022017 แวงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
30 540666 47022018 หนองหลวงศึกษา
ยืนยันแล้ว
31 540667 47022019 โคกสีวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
32 540668 47022020 บงเหนือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
33 540669 47022021 สว่างแดนดิน
ยืนยันแล้ว
34 540670 47022022 ส่องดาววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
35 540650 47032001 มัธยมวานรนิวาส
ยืนยันแล้ว
36 540656 47032002 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
37 540651 47032003 กุดเรือคำพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
38 540657 47032004 ศึกษาประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
39 540654 47032007 หนองแวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
40 540658 47032009 บ้านม่วงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
41 540659 47032010 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
42 540661 47032012 อากาศอำนวยศึกษา
ยืนยันแล้ว
43 540662 47032013 โพนงามศึกษา
ยืนยันแล้ว
44 540663 47032014 ท่าสงครามวิทยา
ยืนยันแล้ว
45 540674 47032015 เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
ยืนยันแล้ว