ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101723 :  สพม.เขต 23(สกลนคร)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 540626 47012001 สกลราชวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
2 540627 47012002 ดงมะไฟวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
3 540628 47012003 สกลนครพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
4 540629 47012004 ธาตุนารายณ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
5 540630 47012005 ท่าแร่ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
6 540632 47012007 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปีจังหวัดสกลนคร
ยังไม่ยืนยัน
7 540633 47012008 กุสุมาลย์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
8 540634 47012009 โพธิแสนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
9 540671 47012010 เต่างอยพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
10 540672 47012011 ร่มเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
11 540673 47012012 ด่านม่วงคำพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
12 540675 47012013 โพนพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
13 540676 47012014 คำเพิ่มพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
14 540677 47012015 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
ยังไม่ยืนยัน
15 540644 47022001 พังโคนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
16 540635 47022002 กุดบากพัฒนาศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
17 540637 47022003 พรรณาวุฒาจารย์
ยังไม่ยืนยัน
18 540638 47022004 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
19 540645 47022005 ลำปลาหางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20 540639 47022007 เทพสวัสดิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
21 540640 47022008 ภูริทัตต์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
22 540641 47022009 บะฮีวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
23 540642 47022010 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
24 540646 47022012 มัธยมวาริชภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
25 540647 47022013 ธรรมบวรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
26 540648 47022014 วาริชวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
27 540649 47022015 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
28 540664 47022016 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
29 540665 47022017 แวงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30 540666 47022018 หนองหลวงศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
31 540667 47022019 โคกสีวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
32 540668 47022020 บงเหนือวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
33 540669 47022021 สว่างแดนดิน
ยังไม่ยืนยัน
34 540670 47022022 ส่องดาววิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35 540650 47032001 มัธยมวานรนิวาส
ยังไม่ยืนยัน
36 540656 47032002 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
37 540651 47032003 กุดเรือคำพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
38 540657 47032004 ศึกษาประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
39 540654 47032007 หนองแวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
40 540658 47032009 บ้านม่วงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
41 540659 47032010 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
42 540661 47032012 อากาศอำนวยศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
43 540662 47032013 โพนงามศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
44 540663 47032014 ท่าสงครามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45 540674 47032015 เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
ยังไม่ยืนยัน