ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101725 :  สพม.เขต 25(ขอนแก่น)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 051089 40012001 ขอนแก่นวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
2 051090 40012002 กัลยาณวัตร
ยังไม่ยืนยัน
3 051091 40012003 แก่นนครวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
4 051092 40012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
5 051093 40012005 สาวะถีพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
6 051094 40012006 โคกสีพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
7 051095 40012007 นครขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
8 051097 40012008 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
9 051098 40012009 ขอนแก่นวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
10 051099 40012010 สีหราชเดโชชัย
ยังไม่ยืนยัน
11 051100 40012011 ขอนแก่นพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
12 051101 40012012 ขอนแก่นวิทยายน 2
ยังไม่ยืนยัน
13 051103 40012014 ขอนแก่นวิทยายน 3
ยังไม่ยืนยัน
14 051104 40012015 แก่นนครวิทยาลัย 2
ยังไม่ยืนยัน
15 051096 40012016 ขามแก่นนคร
ยังไม่ยืนยัน
16 051107 40012019 ฝางวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
17 051109 40012021 ป่าหวายวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
18 051110 40012022 ประชารัฐวิทยาเสริม
ยังไม่ยืนยัน
19 051146 40022001 บ้านไผ่
ยังไม่ยืนยัน
20 051147 40022002 บ้านลานวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
21 051148 40022003 บ้านไผ่ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
22 051149 40022004 บ้านไผ่พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
23 051151 40022005 เปือยน้อยศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
24 051152 40022006 กู่ทองพิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
25 051171 40022007 มัญจาศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
26 051172 40022008 คำแคนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
27 051173 40022009 โคกนางามพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
28 051174 40022010 มัธยมโพนเพ็ก
ยังไม่ยืนยัน
29 051175 40022011 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30 051176 40022012 ท่าศาลาประชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
31 051177 40022013 ชนบทศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
32 051179 40022015 ประชารัฐพัฒนาการ
ยังไม่ยืนยัน
33 051186 40022016 โคกโพธิ์ไชยศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
34 051189 40022018 บ้านแฮดศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
35 051190 40022019 หนองขามพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
36 051153 40032002 พล
ยังไม่ยืนยัน
37 051155 40032004 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
38 051156 40032005 โนนข่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39 051157 40032006 พลพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
40 051158 40032007 แวงใหญ่วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
41 051159 40032008 โนนสะอาดวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
42 051160 40032009 แวงน้อยศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
43 051161 40032010 ท่านางแนววิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
44 051162 40032011 ก้านเหลืองวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
45 051163 40032012 หนองสองห้องวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
46 051164 40032013 ไตรคามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
47 051165 40032014 เบญจมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48 051166 40032015 ศรีหนองกาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 051191 40032016 โนนศิลาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
50 051192 40032017 สันติพัฒนกิจวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
51 051128 40042001 น้ำพองศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
52 051129 40042002 ดงมันพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
53 051130 40042003 บัวใหญ่พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
54 051131 40042004 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
55 051132 40042005 พังทุยพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
56 051134 40042007 ม่วงหวานพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
57 051137 40042010 ลำน้ำพอง
ยังไม่ยืนยัน
58 051139 40042011 บึงไทรพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
59 051140 40042012 บัวแก้วพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
60 051138 40042014 อุบลรัตน์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
61 051142 40042015 ศรีกระนวนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
62 051143 40042016 ยางคำพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
63 051145 40042018 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
64 051180 40042019 เขาสวนกวางวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
65 051182 40042021 ดงบังวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
66 051112 40052001 หนองเรือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
67 051113 40052002 จระเข้วิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
68 051114 40052003 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
69 051115 40052004 ชุมแพศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
70 051117 40052006 จตุรมิตรวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
71 051118 40052007 ขัวเรียงศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
72 051120 40052008 ชุมแพพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
73 051121 40052009 หนองเสาเล้าวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
74 051122 40052010 ชุมแพวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
75 051124 40052013 นาจานศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
76 051125 40052014 ผาขามวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
77 051126 40052015 หนองตาไก้ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
78 051127 40052016 ซำยางวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
79 051167 40052017 ภูเวียงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
80 051168 40052018 กุดขอนแก่นวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
81 051169 40052019 เวียงวงกตวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
82 051170 40052020 เวียงนครวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
83 051183 40052021 ภูผาม่าน
ยังไม่ยืนยัน
84 051188 40052022 หนองนาคำวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน