ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101726 :  สพม.เขต 26(มหาสารคาม)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 410580 44012001 สารคามพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
2 410581 44012002 ผดุงนารี
ยังไม่ยืนยัน
3 410582 44012003 มหาวิชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
4 410584 44012005 มหาชัยพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
5 410586 44012007 แกดำวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
6 410587 44012008 มิตรภาพ
ยังไม่ยืนยัน
7 410588 44012009 โกสุมวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
8 410589 44012010 เขวาไร่ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
9 410590 44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
10 410591 44012012 โพนงามพิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
11 410592 44012013 วังยาวศึกษาวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
12 410596 44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
13 410595 44012021 กันทรวิชัย
ยังไม่ยืนยัน
14 410601 44012022 เชียงยืนพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
15 410602 44012023 กู่ทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
16 410631 44012025 กุดรังประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
17 410632 44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
18 410634 44012028 ชื่นชมพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
19 410604 44022001 บรบือ
ยังไม่ยืนยัน
20 410606 44022002 เหล่ายาววิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
21 410607 44022003 โนนแดงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
22 410609 44022005 ยางวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
23 410610 44022006 โนนราษีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24 410611 44022007 หนองม่วงวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
25 410605 44022008 บรบือวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
26 410612 44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
27 410613 44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
28 410615 44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
29 410618 44022015 วาปีปทุม
ยังไม่ยืนยัน
30 410621 44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
31 410623 44022020 ประชาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
32 410626 44022023 นาดูนประชาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
33 410627 44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
34 410629 44022026 นาภูพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35 410630 44022027 มัธยมยางสีสุราช
ยังไม่ยืนยัน