ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101730 :  สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 100757 36012001 ชัยภูมิภักดีชุมพล
ยังไม่ยืนยัน
2 100758 36012002 สตรีชัยภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
3 100759 36012003 เมืองพญาแลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
4 100760 36012004 กุดตุ้มวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
5 100761 36012005 บ้านค่ายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6 100764 36012008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
7 100765 36012009 ภูพระวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
8 100767 36012011 ชีลองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
9 100769 36012013 บ้านเขว้าวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
10 100772 36012016 คอนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
11 100773 36012017 สามหมอวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12 100774 36012018 โนนสะอาดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13 100775 36012019 ปู่ด้วงศึกษาลัย
ยังไม่ยืนยัน
14 100781 36012020 หนองบัวแดงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
15 100782 36012021 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
16 100783 36012022 คูเมืองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
17 100817 36012023 ภักดีชุมพลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18 100818 36012024 เจียงทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19 100799 36022006 ภูเขียว
ยังไม่ยืนยัน
20 100802 36022008 หนองคอนไทยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
21 100803 36022009 พระธาตุหนองสามหมื่น
ยังไม่ยืนยัน
22 100805 36022013 บ้านแท่นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23 100807 36022014 แก้งคร้อวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24 100809 36022016 นาหนองทุ่มวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25 100810 36022017 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
26 100814 36022021 คอนสารวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
27 100815 36022022 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
28 100784 36032001 จัตุรัสวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
29 100786 36032003 หนองบัวบานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30 100787 36032004 ละหานเจริญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
31 100790 36032007 บางอำพันธ์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32 100791 36032008 เพชรพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
33 100792 36032009 เริงรมย์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
34 100793 36032010 หนองบัวระเหววิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
35 100794 36032011 ห้วยแย้วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
36 100795 36032012 เทพสถิตวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37 100796 36032013 นายางกลักพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน