ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101731 :  สพม.เขต 31(นครราชสีมา)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 201355 30012001 ราชสีมาวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
2 201356 30012002 สุรนารีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
3 201357 30012003 บุญวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
4 201358 30012004 มหิศราธิบดี
ยังไม่ยืนยัน
5 201359 30012005 โคราชพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
6 201361 30012006 สุรธรรมพิทักษ์
ยังไม่ยืนยัน
7 201362 30012007 สุรนารีวิทยา ๒
ยังไม่ยืนยัน
8 201363 30012008 พุดซาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9 201364 30012009 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
ยังไม่ยืนยัน
10 201366 30012011 บุญวัฒนา 2
ยังไม่ยืนยัน
11 201360 30012012 บุญเหลือวิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
12 201398 30012014 โนนสูงศรีธานี
ยังไม่ยืนยัน
13 201399 30012015 ศรีสุขวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
14 201400 30012016 ธารปราสาทเพชรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
15 201383 30022001 จักราชวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16 201386 30022006 โชคชัยสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
17 201418 30022007 เมืองพลับพลาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
18 201417 30022009 ห้วยแถลงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19 201442 30022011 หนองบุญมากประสงค์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20 201462 30022013 ท่าช้างราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
21 201369 30032002 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
22 201375 30032008 โนนสมบูรณ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23 201376 30032009 เสิงสาง
ยังไม่ยืนยัน
24 201410 30032011 ปักธงชัยประชานิรมิต
ยังไม่ยืนยัน
25 201411 30032012 สมเด็จพระธีรญาณมุนี
ยังไม่ยืนยัน
26 201432 30042009 หนองน้ำใสพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
27 201435 30042012 ปากช่อง
ยังไม่ยืนยัน
28 201436 30042013 มัธยมวชิราลงกรณวราราม
ยังไม่ยืนยัน
29 201389 30052001 มัธยมด่านขุนทด
ยังไม่ยืนยัน
30 201390 30052002 หนองกราดวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
31 201393 30052005 หนองบัวละครวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
32 201403 30052010 ขามสะแกแสง
ยังไม่ยืนยัน
33 201427 30052011 ขามทะเลสอวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
34 201455 30052016 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
ยังไม่ยืนยัน
35 201378 30062001 เมืองคง
ยังไม่ยืนยัน
36 201380 30062003 เทพาลัย
ยังไม่ยืนยัน
37 201382 30062005 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
38 201406 30062008 เกล็ดลิ้นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39 201443 30062009 บึงพะไล
ยังไม่ยืนยัน
40 201444 30062010 แก้งสนามนางพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
41 201460 30062013 สีดาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
42 201409 30072003 หันห้วยทรายพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
43 201414 30072004 พิมายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
44 201415 30072005 พิมายดำรงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
45 201416 30072006 นิคมพิมายศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
46 201420 30072007 ชุมพวงศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
47 201445 30072010 ภู่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48 201446 30072011 มิตรภาพวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 201451 30072012 กระเบื้องนอกพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
50 201457 30072015 ลำทะเมนไชยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน