ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

101731 :  สพม.เขต 31(นครราชสีมา)

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 201355 30012001 ราชสีมาวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2 201356 30012002 สุรนารีวิทยา
ยืนยันแล้ว
3 201357 30012003 บุญวัฒนา
ยืนยันแล้ว
4 201358 30012004 มหิศราธิบดี
ยืนยันแล้ว
5 201359 30012005 โคราชพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
6 201361 30012006 สุรธรรมพิทักษ์
ยืนยันแล้ว
7 201362 30012007 สุรนารีวิทยา ๒
ยืนยันแล้ว
8 201363 30012008 พุดซาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
9 201364 30012009 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
ยืนยันแล้ว
10 201366 30012011 บุญวัฒนา 2
ยืนยันแล้ว
11 201360 30012012 บุญเหลือวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
12 201398 30012014 โนนสูงศรีธานี
ยืนยันแล้ว
13 201399 30012015 ศรีสุขวิทยา
ยืนยันแล้ว
14 201400 30012016 ธารปราสาทเพชรวิทยา
ยืนยันแล้ว
15 201383 30022001 จักราชวิทยา
ยืนยันแล้ว
16 201386 30022006 โชคชัยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
17 201418 30022007 เมืองพลับพลาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
18 201417 30022009 ห้วยแถลงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
19 201442 30022011 หนองบุญมากประสงค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
20 201462 30022013 ท่าช้างราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
21 201369 30032002 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา
ยืนยันแล้ว
22 201375 30032008 โนนสมบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
23 201376 30032009 เสิงสาง
ยืนยันแล้ว
24 201410 30032011 ปักธงชัยประชานิรมิต
ยืนยันแล้ว
25 201411 30032012 สมเด็จพระธีรญาณมุนี
ยืนยันแล้ว
26 201432 30042009 หนองน้ำใสพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
27 201435 30042012 ปากช่อง
ยังไม่ยืนยัน
28 201436 30042013 มัธยมวชิราลงกรณวราราม
ยืนยันแล้ว
29 201389 30052001 มัธยมด่านขุนทด
ยืนยันแล้ว
30 201390 30052002 หนองกราดวัฒนา
ยืนยันแล้ว
31 201393 30052005 หนองบัวละครวิทยา
ยืนยันแล้ว
32 201403 30052010 ขามสะแกแสง
ยืนยันแล้ว
33 201427 30052011 ขามทะเลสอวิทยา
ยืนยันแล้ว
34 201455 30052016 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
ยืนยันแล้ว
35 201378 30062001 เมืองคง
ยืนยันแล้ว
36 201380 30062003 เทพาลัย
ยืนยันแล้ว
37 201382 30062005 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
38 201406 30062008 เกล็ดลิ้นวิทยา
ยืนยันแล้ว
39 201443 30062009 บึงพะไล
ยืนยันแล้ว
40 201444 30062010 แก้งสนามนางพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
41 201460 30062013 สีดาวิทยา
ยืนยันแล้ว
42 201409 30072003 หันห้วยทรายพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
43 201414 30072004 พิมายวิทยา
ยืนยันแล้ว
44 201415 30072005 พิมายดำรงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
45 201416 30072006 นิคมพิมายศึกษา
ยืนยันแล้ว
46 201420 30072007 ชุมพวงศึกษา
ยืนยันแล้ว
47 201445 30072010 ภู่วิทยา
ยืนยันแล้ว
48 201446 30072011 มิตรภาพวิทยา
ยืนยันแล้ว
49 201451 30072012 กระเบื้องนอกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
50 201457 30072015 ลำทะเมนไชยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว